Tectura-Merelbeke-Logo

Tectura Merelbeke

Schakel naar je toekomst

Tectura Merelbeke is een open school met een innoverend imago die een degelijke voorbereiding wil geven op de instap in het beroepsleven en een voorbereidende basis willen leggen voor verdere studies.

Leerplezier, ondernemend, onderzoekend en sociaal verantwoordelijk zijn de kernwaarden en pijlers van ons pedagogische visie.

We willen dat elke leerling graag naar school komt. Als school zetten we daarom in op onderzoekend en ondernemend leren, omdat we dagelijks merken hoeveel leerplezier dat oplevert. Ons team maakt de leerlingen graag wegwijs in verschillende onderzoeksmethoden. Bij ons kan je volop verkennen en experimenteren. We stimuleren jou om ook echt actie te nemen, dingen uit te proberen, problemen op te lossen en kansen te grijpen. Als maatschappelijk geëngageerde school willen we onze leerlingen ook zoveel mogelijk emanciperen en aanmoedigen om hun engagement op te nemen in de samenleving.
Aanvullend krijgt elke leerling bij ons ook de gepaste schoolloopbaanbegeleiding volgens interesses, noden en capaciteiten.

Go onderwijs

Wij zijn Tectura

De school is een leer- en leefplek waar we je dingen willen leren door ervaringen op te doen.
Als leer-en leefschool brengen wij onderzoekend leren in de praktijk. Samenwerking tussen leerlingen met kruisbestuiving tussen de domeinen STEM en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN, maar ook met de bedrijfswereld en diverse zorgcentra, draagt bij tot meer leerplezier en levenslang leren.

Inschrijven

Leerlingen die zich willen inschrijven op TECTURA MERELBEKE, kunnen zich rechtstreeks op school inschrijven tijdens de kantooruren, maar maak best eerst een afspraak aan ons secretariaat.
Wat breng ik mee? Om de inschrijving vlot te laten verlopen breng je je identiteitskaart mee en het rapport van je vorige school (indien mogelijk).

Nieuws

Inschrijven schooljaar 2024-2025
Tectura Merelbeke – Spaghettiavond
Tectura Merelbeke | Infomomenten 1e graad secundair onderwijs
Tectura Merelbeke | Inschrijven tijdens kerstvakantie

Ons aanbod

Tectura Merelbeke heeft een eigentijds aanbod aan studierichtingen in het domein STEM en maatschappij en welzijn in de tweede en derde graad. Door een heel nauwe samenwerking met Popelin Lyceum Merelbeke kunnen we leerlingen een sterke, brede eerste graad bieden. Daarna heb je de keuze om je tweede of derde graad te volgen op Tectura Merelbeke of Popelin Lyceum. Samen zorgen we ervoor dat Tectura Merelbeke een krachtige schakel wordt tussen je talenten en je toekomstige én succesvolle beroepscarrière.

1e graad

A-stroom

B-stroom

2e graad

3e graad

7e jaar

Projecten

Leesplezier met LIST
Op bezoek bij Howest!
Drie Tecturascholen op het Techniekfestival!
Project Accent Innovatiecampuswedstrijd rond luchtkwaliteit

Samenwerking met bedrijfsleven

Tectura Merelbeke heeft een vast netwerk met de verschillende sectoren in overeenstemming met de aangeboden studierichtingen. De samenwerking met bedrijven en stageplaatsen zorgt voor een grote meerwaarde. Met ons recent aanbod duaal leren spelen we in op de nieuwste onderwijsmethode die leren op de school en de werkvloer combineert. Er is ook een doorgedreven samenwerking met de gemeente Merelbeke die de school steunt in tal van projecten.

Adresgegevens

Tectura Merelbeke
Potaardeberg 59
9820 Merelbeke
+32 9 230 76 96
E-mail: info@atheneummerelbeke.be
Website: https://merelbeke.tectura.be

Contacteer ons

Tectura Merelbeke

Volg ons:

Tectura Merelbeke is een technische school die ernaar streeft het pedagogische project van het GO! Maximaal te realiseren. We bieden elke leerling de gepaste schoolloopbaanbegeleiding aan en we houden rekening met ieders interesses, behoeften en capaciteiten. Tectura Merelbeke heeft een open en brede schoolcultuur met een duidelijk innoverend imago die een voorbereiding wil geven op de instap in het beroepsleven en een voorbereidende basis wil leggen voor verdere studies.

Als dynamische organisatie durven we hoge eisen stellen aan onze leerlingen. We zetten dan ook sterk in op competentieontwikkeling, 21ste vaardigheden en soft-skills. Met ons recent aanbod duaal leren spelen we in op de nieuwste onderwijsmethode die leren op de school en de werkvloer combineert. Het belang dat de school hecht aan kwaliteitsprocessen zorgt ervoor dat er constant geïnvesteerd wordt in de infrastructuur en moderne didactische uitrustingen voor al onze afdelingen.Als zorgzame school zetten we in op een uitgebreide leerbegeleiding. De leerlingenbegeleiding neemt initiatieven om in te spelen op de onderwijsbehoeften (a.d.h.v. zorgcontinuüm) van alle leerlingen.
De vier centrale pijlers van onze waarden zijn
Leerplezier: hiermee begint alles. Als een leerling plezier beleeft aan het ‘leren’ dan komt de leerling ook graag naar de school.
Ondernemend: leerlingen worden gestimuleerd om dingen te doen, inspelen op opportuniteiten.
Onderzoekend: leerlingen worden wegwijs gemaakt in de onderzoeksmethoden. Het onderzoekend leren is een krachtige vorm van het exploreren van nieuwe leerinhouden.
Sociaal verantwoordelijk: als ethisch geëngageerd school willen we onze leerlingen sociaal verantwoordelijk gedrag faciliteren. We moedigen hun emancipatie zoveel mogelijk aan en zetten in op participatie in de maatschappij.

Met ons schoolteam streven we naar een schoolcultuur waar een familiale sfeer heerst en waar de leerkrachten voldoende dicht betrokken zijn bij de leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat Tectura Merelbeke krachtige schakel wordt tussen je talenten en je toekomstige én succesvolle beroepscarrière.

We hebben een studieaanbod dat aansluit met de huidige maatschappelijke tendensen omtrent het belang van de STEM-richtingen die een kick-start geeft aan de carrière van de leerlingen.

Innovatie:
Via innovatieve projecten leren leerlingen competenties aan die aansluiten bij de 21ste eeuwse vaardigheden.

Samenwerken:
De Tectura-scholen vormen een leergemeenschap waarbij leerkrachten, infrastructuur en geborgen expertise gedeeld kan worden om elkaar kwalitatief te versterken.

Multidisciplinair:
De goede interne samenwerking zorgt ervoor dat multidisciplinaire projecten gerealiseerd kunnen worden. Zowel beroepsgerichte vakken als algemene vakken (o.a. PAV) werken samen om tot een totaal project te komen. We zien

Netwerken:
Tectura Merelbeke heeft een vast netwerk met de verschillende sectoren in overeenstemming met de aangeboden studierichtingen. De samenwerking met bedrijven en stageplaatsen zorgt voor een grote meerwaarde. Er is ook een doorgedreven samenwerking met de gemeente Merelbeke die de school steunt in tal van projecten.

Laagdrempelig:
We zijn een zorgzame school met een leerlinggerichte houding. We hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en iedereen wordt maximaal betrokken in het reilen en zeilen van de school.

Flexibel/wendbaar:
Tectura Merelbeke speelt in op veranderingen in de buitenwereld. Dat kan te maken hebben met inhoudelijke vernieuwingen die snel opgepikt worden alsook gebruik maken van opportuniteiten die zich ad hoc voordoen.

Het uitbouwen van een sterke leergemeenschap onder het kwaliteitslabel Tectura. Studierichtingen en onderwijskwaliteit in de dubbele als de arbeidsgerichte finaliteit met de partnerscholen versterken op de verschillende beleidsdomeinen, o.a. professionalisering, materieelbeleid, gebruik infrastructuur en delen van netwerken. De Tectura-community staat garant voor onderwijskwaliteit. Het is een genoegen hier opleidingen te volgen en ouders hun vertrouwen te geven dat deze methode de ultieme kick-start is voor een succesvolle toekomst voor hun zoon/dochter.