Tectura-Merelbeke-Logo

2e graad / Technologische wetenschappen

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Merelbeke.

Vermits Technologische wetenschappen nu een studierichting is binnen de finaliteit doorstroom, moeten leerlingen hier dezelfde eindtermen basisvorming behalen als voor alle andere studierichtingen binnen deze finaliteit. Onder andere dit gegeven heeft een aantal accentverschuivingen ten opzichte van ‘oude’ studierichtingen tot gevolg.

Industriële wetenschappen (IW)

– Nieuw bij Technologische wetenschappen in vergelijking met de ‘oude’ studierichting IW is een uitgebreider pakket specifieke eindtermen voor onder meer STEM, fluïdomechanica, industrieel programmeren en elektronica.
– In vergelijking met IW wordt het pakket talen bij Technologische wetenschappen uitgebreider.
– Bij IW was er in het specifiek gedeelte ruimte voor een uitbreiding met Chemie, dit is niet langer aanwezig bij Technologische wetenschappen.
– Het specifiek gedeelte is qua aantal lestijden sterk gereduceerd.

Elektromechanica (EM)

– Nieuw bij Technologische wetenschappen in vergelijking met de ‘oude’ studierichting EM is een uitgebreider pakket specifieke eindtermen voor onder meer STEM, fluïdomechanica, industrieel programmeren en elektronica.
– Ook nieuw bij Technologische wetenschappen in vergelijking met de ‘oude’ studierichting EM is de theoretische benadering van de technische vakken.
– In vergelijking met EM wordt het pakket talen bij Technologische wetenschappen uitgebreider.
– Het specifiek gedeelte is qua aantal lestijden sterk gereduceerd.