Tectura-Merelbeke-Logo

Tectura Merelbeke

Historiek

In 1955 werd onze school door het Gemeentebestuur van Merelbeke opgericht. Het ontstond door een omschakeling van de 4de graad van het lager onderwijs. In het schooljaar 1958-59 verlieten de eerste A3-gediplomeerden (mechanica + hout) de school en werd ook A4 (mechanica + hout) opgericht. Daarna volgden in 1960-61 A2-mechanica en in 1963-64 A3-elektriciteit.

In 1965-66 voerden we de A2-afdelingen elektriciteit, bouwkunde en industriële wetenschappen in. In 1968 was het technisch onderwijs in volle bloei en uitbreiding van de gebouwen drong zich op.

In 1972-73 trad de school toe tot het onderwijs van het type 1 (VSO). Die keuze was interessant omdat er meer aandacht aan de algemene vakken en een uitgestelde beroepskeuze werd besteed. De conjunctuur in de bouwnijverheid was veelal de oorzaak van het wisselende aantal leerlingen in die afdeling. De crisisperiode in de beginjaren ’80 bracht ons ertoe om de richting bouw op technisch niveau te sluiten. Om die opleiding niet volledig af te voeren en ook door de invoering van de verlengde leerplicht tot 18 jaar werd geopteerd om een beroepsrichting bouw (5de + 6de leerjaar) te starten. Het grotere pakket praktijkuren dat eruit volgde, leidde tot een nieuwbouw (1980).

“In 1968 was het technisch onderwijs in volle bloei en uitbreiding van de gebouwen drong zich op.”

Door de invoering van de eenheidsstructuur in 1989 en de hernieuwde bloei van de bouwnijverheid besloot de inrichtende macht om in een technische opleiding houttechniek en richting bouw op beroepsniveau te splitsen. Er kwamen praktijklokalen bouw in 1990 en 1993 bij.

Op 1 september 1997 nam het Gemeenschapsonderwijs het Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs (GITO) over. Vanaf het schooljaar 1999-2000 werd het KTA van de Gaversesteenweg als campus 2 toegevoegd aan KTA GITO-Merelbeke, dat campus 1 werd. Daardoor werd het studieaanbod op technisch en beroepsniveau aanzienlijk uitgebreid.

In 1965-66 voerden we de A2-afdelingen elektriciteit, bouwkunde en industriële wetenschappen in. In 1968 was het technisch onderwijs in volle bloei en uitbreiding van de gebouwen drong zich op.

TIJDLIJN

Onze school met twee campussen kent een boeiende historiek in het Merelbeekse. Een overzicht:

1955 Oprichting school

De Lagere Technische School ‘Den Berg’ op de Potaardeberg wordt het G.I.T.O. of Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs. De toenmalige directeur van de jongensschool ‘L.T.S. Den Berg’ was een drijvende kracht achter deze omschakeling van de vierde graad van het lager onderwijs.

 

1955 Oprichting school

1958-59 Uitreiking eerste diploma's

Aan het kruispunt van de Gaversesteenweg met de Zwijnaardsesteenweg wordt de RMS of Rijksmiddenschool opgericht. De gebouwen bevinden zich waar nu het grasveld is. Je vindt er de richtingen Latijn, Latijn-Wetenschappen, Moderne, Economie, Technische Activiteiten, Metaal, Elektriciteit, Koken en Houtbewerking.

1958-59 Uitreiking eerste diploma's

1964 Elektriciteit als nieuwe richting

In het G.I.T.O. starten de eerste leerlingen in de nieuwe richting Elektriciteit. De oude gebouwen van Den Berg worden afgebroken.

1964 Elektriciteit als nieuwe richting

1965-66 start A2-afdelingen

In 1965-66 voerden we de A2-afdelingen elektriciteit, bouwkunde en industriële wetenschappen in.

1968 Nieuw gebouw

Doordat het technisch onderwijs in het G.I.T.O. zo bloeit, worden er nieuwe gebouwen gezet.

1968 Nieuw gebouw

1972-73 toetreding tot type 1 (VSO)

In 1972-73 trad de school toe tot het onderwijs van het type 1 (VSO). Die keuze was interessant omdat er meer aandacht aan de algemene vakken en een uitgestelde beroepskeuze werd besteed. De conjunctuur in de bouwnijverheid was veelal de oorzaak van het wisselende aantal leerlingen in die afdeling. De crisisperiode in de beginjaren ’80 bracht ons ertoe om de richting bouw op technisch niveau te sluiten. Om die opleiding niet volledig af te voeren en ook door de invoering van de verlengde leerplicht tot 18 jaar werd geopteerd om een beroepsrichting bouw (5de + 6de leerjaar) te starten. Het grotere pakket praktijkuren dat eruit volgde, leidde tot een nieuwbouw (1980).

1974 Vrouwelijke leerkrachten

Pas in 1974 kwamen de eerste vrouwen lesgeven op het G.I.T.O.: Anne Cornelis, Nadine Myncke, Marijke van Driessche en Marie-Christine Lelièvre. Het jaar nadien startten Christianne D’hauwe en Erna Rouen.

1980 Uitbreiding lessenpakketten

De conjunctuur in de bouwnijverheid was veelal de oorzaak van het wisselende aantal leerlingen in die afdeling. De crisisperiode in de beginjaren ’80 bracht ons ertoe om de richting bouw op technisch niveau te sluiten. Om die opleiding niet volledig af te voeren en ook door de invoering van de verlengde leerplicht tot 18 jaar werd geopteerd om een beroepsrichting bouw (5de + 6de leerjaar) te starten. Het grotere pakket praktijkuren dat eruit volgde, leidde tot een nieuwbouw (1980).

1984 Nieuwe gebouwen

In de RMS worden de nieuwe gebouwen, vlak naast de Gaversesteenweg, ingehuldigd. Vandaag is hier het Popelin Lyceum gehuisvest.

1989 Eenheidsstructuur

Door de invoering van de eenheidsstructuur in 1989 en de hernieuwde bloei van de bouwnijverheid besloot de inrichtende macht om in een technische opleiding houttechniek en richting bouw op beroepsniveau te splitsen.

1990 Uitbreiding

Tien jaar na de vorige nieuwbouw, krijgt de afdeling Bouw op het G.I.T.O. opnieuw een uitbreiding.

1994 Fusie

Het KTA Merelbeke fusioneert met de afdeling aan de Lindelei te Gent. Je kan in de eerste graad nog steeds Latijn en Wetenschappelijk Werk volgen in de A-stroom, naast Technisch en Beroepsonderwijs.

1997 Gemeenschapsonderwijs

Op 1 september 1997 nam het Gemeenschapsonderwijs (toen nog ARGO) het Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs (G.I.T.O.) over.

1999 Defusie

In dit jaar defusioneert KTA Merelbeke van het KTA Lindelei. Op 1 september worden de twee Merelbeekse secundaire scholen verenigd: het KTA en het G.I.T.O. worden KTA-Gito Merelbeke. Daardoor werd het studieaanbod op technisch en beroepsniveau aanzienlijk uitgebreid.

1999 Defusie

2009 Hernaming

De naam KTA-Gito wordt vervangen door ‘Atheneum Merelbeke’. Hierbij hoort ook een nieuw logo.

2013 Het Popelin Lyceum

Op 1 september wordt het Popelin Lyceum opgericht. Na jaren met enkel een eerste graad A-stroom, is de tijd rijp voor een volwaardig ASO in Merelbeke. Marie Popelin (1846-1913) ijverde voor gelijkheid en behaalde als eerste vrouw een diploma in de rechten. Het beroep mocht ze echter nooit uitoefenen. De zaak ‘Popelin’ was een belangrijk moment in de bewustwording van het feminisme. Marie Popelin stichtte de Belgische Liga voor Vrouwenrechten.
Met de nobele strijd van Marie Popelin in het achterhoofd, kwamen we voor het logo terecht bij de symboliek uit de logica. Het ‘dakje’ verbindt elementen in conjunctie, wat betekent dat het ene niet kan zonder het andere om voort te bestaan. Iedereen heeft een belangrijke plaats binnen onze school: zonder leerkrachten geen les, zonder leerstof geen onderwijs, zonder leerlingen geen school.
Het teken met de drie vertikale streepjes staat symbool voor equivalentie of gelijkwaardigheid. Voor onze school betekent dat dat al onze leerlingen ons evenveel waard zijn, of ze nu man of vrouw zijn, of ze nu in ASO, TSO of BSO zitten.

2013 Het Popelin Lyceum

2020 't Vlekdorp

In februari opent ‘t Vlerkdorp de deuren op het groene domein van het Popelin Lyceum. Kinderen kunnen hier tot 12 jaar terecht voor buitenschoolse kinderopvang.

2020 't Vlekdorp