Een innovatief netwerk technische scholen in Gent met een actueel aanbod technische opleidingen. Inschrijven in een Tecturaschool, dat is inschrijven in de meest innovatieve scholencluster van Vlaanderen 2021 én in een heel netwerk.

Een Tecturadiploma moet voor jou de deuren openen naar een sterke technische toekomst.

Voor minder gaan we niet. Dat is de Tectura-belofte die we aan elke leerling doen.

Wat  je uiteindelijk ook kiest binnen het Tectura-aanbod, de Tectura-belofte geldt voor elke school en elke studierichting. En dat is goed nieuws voor jou: binnen Tectura heb je zelf dus nog voldoende keuze om te gaan voor de Tecturaschool en de opleiding die helemaal op jouw lijf geschreven zijn.

Video afspelen

Een Tecturadiploma moet voor jou de deuren openen naar een sterke technische toekomst

Voor minder gaan we niet. Dat is de Tectura-belofte die we aan elke leerling doen.

Wat  je uiteindelijk ook kiest binnen het Tectura-aanbod, de Tectura-belofte geldt voor elke school en elke studierichting. En dat is goed nieuws voor jou: binnen Tectura heb je zelf dus nog voldoende keuze om te gaan voor de Tecturaschool en de opleiding die helemaal op jouw lijf geschreven zijn.

Dit willen wij
als technische scholen
voor jou betekenen

Dit willen wij
als technische scholen
voor jou betekenen

Door de krachten te bundelen binnen het Tecturanetwerk bieden we jou

Een breder, eigentijds aanbod aan technische studierichtingen met heel wat doorgroeimogelijkheden

Meer innovatieve projecten waarbij je leert om met de juiste mindset (oplossingsgericht, ondernemend, creatief, in team) concrete en complexe problemen aan te pakken

Betere materialen en infrastructuur door samenwerking onderling en samenwerking met bedrijven, hoger onderwijs en andere organisaties

Nog sterkere leerkrachten door expertise te delen onderling en met experten uit bedrijven en andere partners

De juiste kennis en vaardigheden, bovenop wat je volgens de overheid moet kennen en kunnen, beter afgestemd op de noden van bedrijven en andere partners

Een veerkrachtige springplank naar bedrijven en/of hoger onderwijs

Onze 6 kernprincipes voor technisch onderwijs van de toekomst ​

Onze vier Tecturascholen hebben elkaar gevonden in zes overkoepelende kernprincipes: innovatief, samenwerken, multidisciplinair, genetwerkt, laagdrempelig flexibel/wendbaar.

Hiermee beschrijven we HOE we onderwijs op onze scholen aanpakken. We gaan namelijk net dat tikkeltje verder dan de eindtermen en technische standaarden die de overheid oplegt.

Waarom die 6 principes?


Omdat we ervan overtuigd zijn dat we jou enkel op die manier echt technisch onderwijs van de toekomst kunnen bieden. Onderwijs dat mee is met de noden en vragen vanuit het bedrijfsleven en de samenleving. De zes kernprincipes zijn onze leidraad. Ze helpen ons om te doen wat we zeggen/beloven en te zeggen/uit te leggen wat we doen.

01

Innovatief

Tecturascholen zijn innovatieve scholen. Zonder innovatie, geen Tectura. Punt. Dat we ons sinds mei 2021 de meest innovatieve school van Vlaanderen mogen noemen, daar zijn we dan ook heel trots op. We gaan altijd op zoek naar vernieuwende methodes van lesgeven, originele samenwerkingen, nieuwe technieken, pilootprojecten en experimenten. We krijgen de laatste jaren steeds meer erkenning voor onze innovatiekracht. Dat zien we aan onze succesvolle deelnames aan innovatiewedstrijden en innovatieprojectoproepen van sectororganisaties en overheden. We werken breed rond alle vormen van innovatie: onderwijs-, sociale en technologische innovatie. En dat maakt leren op een Tecturaschool voor jou afwisselend en boeiend.

02

Samenwerken

Tecturascholen bevinden zich niet op een eiland. We werken slim samen met elkaar, met andere scholen, het bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere partners. Technisch onderwijs van de toekomst maak je immers niet alleen. We hebben al een breed netwerk rond ons gebouwd en willen dit de komende jaren nog uitbreiden. We zoeken daarbij ook naar andere manieren om samen te werken dan de traditionele vormen zoals stages. We dagen onze schoolteams, leerlingen én onze partners hier graag bij uit. Met een Tectura-diploma in de hand heb je alvast bewezen dat ook jij een kei bent in samenwerken. 

03

Laagdrempelig

Technisch onderwijs van de toekomst mag niet enkel toegankelijk zijn voor de happy few. Tecturascholen zijn open en warme scholen met een breed aanbod. Ja, we streven naar technisch excellentie. Tegelijkertijd blijven we oog hebben voor de talenten van elke leerling en staan we garant voor een aanpak op maat. We willen dat iedereen de kans krijgt om te proeven van ons innovatief recept en met trots op het einde van deze dolle rit een Tectura-diploma op zak heeft.

04

Multidisciplinair

Samenwerking gebeurt bij Tectura vanuit verschillende vakgebieden en expertises. Complexe problemen vragen om meerdere brillen en invalshoeken. Door leerlingen en leerkrachten uit verschillende richtingen samen te brengen over de scholen heen én die te koppelen aan bedrijven uit verschillende sectoren ontstaat er extra chemie. We zijn trouwens blij dat de overheid de hokjes aso, tso, bso afgeschaft heeft. Wij bekijken onderwijs altijd vanuit een projectgegeven. Voor de succesvolle uitrol van een project heb je personen met verschillende talenten, expertises en denkkaders nodig, geen stempels of vakjes. We geven onze leerlingen graag die open mindset mee en toch ook wel dat tikkeltje extra fierheid op hun technisch kennen en kunnen.

05

Genetwerkt

Als je je inschrijft in een Tecturaschool, schrijf je je eigenlijk in in een heel netwerk. De sterkte van Tectura is trouwens recht evenredig aan de sterkte van dat netwerk. We zien het ook heel breed: de vier Tecturascholen vormen natuurlijk de kern, maar daarrond vertakt zich een heel netwerk van andere scholen binnen of buiten GO! Scholengroep Gent, bedrijven, hoger onderwijsinstellingen, vzw’s en andere organisaties. Zij worden op verschillende manieren betrokken, sommige heel nauw, andere wat verder. We zijn een open netwerk, partnerschappen evolueren per project of initiatief. Voor het ene project zetten we die partners rond de tafel, voor het volgende weer totaal andere organisaties. Dat maakt het ook voor onze leerlingen en schoolteams enorm boeiend.

06

Flexibel en wendbaar

Wat alle Tecturascholen gemeen hebben, is dat we pragmatisch en creatief zijn. Als kleinere spelers in het onderwijslandschap (voorlopig nog!) kunnen we snel schakelen volgens de vragen of kansen die zich voordoen vanuit verschillende hoeken. We bieden leerlingen wel een vast kader, maar doordat we inzetten op projectwerking en experimenten, leren we hen ook falen, zich herpakken en zichzelf heruitvinden. Die ondernemerszin is een extra troef die we je als Tecturaschool willen bieden.

Onze missie

Onze missie

Tectura is een inspirerend netwerk van ondernemende en toonaangevende technische scholen binnen GO! scholengroep Gent. En sinds mei 2021 zijn we ook bekroond als de meest innovatieve school van Vlaanderen! 

Tectura Merelbeke, Tectura Gent-centrum, Tectura Tuinbouwschool Melle en Tectura Groenkouter zijn stuk voor stuk go!-getters binnen het onderwijslandschap die samen een brede waaier aan actuele opleidingen aanbieden binnen uiteenlopende technische vakgebieden.  

Tectura stimuleert en motiveert jongeren om aan de slag te gaan en zich te bekwamen in hun passie. We vormen de cracks van morgen en effenen voor hen het pad naar een veelbelovende toekomst aan hogeschool of universiteit en/of op de arbeidsmarkt.  

We geloven in de kracht van groei en ontwikkeling. Deze innovatieve mindset is de schakel die onze scholen met elkaar verbindt. Ontwikkelingen worden niet enkel opgevolgd, elke school draagt er in haar vakgebied actief aan bij.  

Tectura verbindt binnen het onderwijs en ook daarbuiten. Het netwerk overstijgt de schoolmuren dankzij samenwerkingsverbanden met tal van geëngageerde partnerbedrijven en -organisaties. De leer- en werkomgeving van leerlingen, leerkrachten en externe specialisten raakt verweven en dienen als voedingsbodem voor interactie, co-creatie en ondernemerschap. Zo wordt er samen met partners onderwijs gemaakt.  

Tectura is een kwaliteitslabel, een ticket dat leerlingen toegang verschaft tot dynamische bedrijven en organisaties én een boeiende toekomst binnen hun interessesfeer.