Tectura-Merelbeke-Logo

Tectura Merelbeke

Visie

Als leer-en leefschool brengen wij onderzoekend leren in de praktijk. Samenwerking tussen leerlingen met kruisbestuiving tussen de domeinen STEM en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN, maar ook met de bedrijfswereld en diverse zorgcentra, draagt bij tot meer leerplezier en levenslang leren. 

Zo willen wij als school

  • een basis zijn waar jongeren kunnen uitgroeien tot evenwichtige, weerbare adolescenten.
  • jongeren laten opgroeien in een “groen kader” waar jongeren nog écht jongeren kunnen zijn.
  • onderwijskwaliteit, structuur en inspraak bieden.

Wij leveren leerlingen af die

  • alle tools in handen hebben om met succes als ‘high-skilled’ arbeidskracht aan de slag te gaan of verdere studies aan te vatten. Onze nauwe samenwerking met hightechbedrijven staat daarvoor garant.
  • blijvend plezier hebben in het leren en zich levenslang lerend opstellen.
  • met de nodige vak-en maatschappelijke kennis, beroepsfierheid en vaardigheden van de 21ste eeuw, een vernieuwende en frisse kracht kunnen worden binnen een bedrijf of organisatie.

Kwaliteitsonderwijs

We gaan voor innovatief kwaliteitsonderwijs en vertrekken vanuit de leefwereld van jongeren. Leerdoelen worden ondersteund door actieve werkvormen die gericht zijn op de verruiming van een algemene ontwikkeling.


Bij de start van het schooljaar wordt aan iedere leerling een individuele leercoach toegewezen. Deze leraar zal het leerproces en welbevinden van de leerling gedurende het hele schooljaar opvolgen. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan het kritisch, reflectief en creatief handelen. We voorzien groeigerichte feedbackmomenten over de prestaties binnen elk vakgebied. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid en motivatie ten opzichte van het leerproces.