Tectura-Merelbeke-Logo

Tectura Merelbeke

Kernwaarden

Onderzoekend leren

We leren jou op een actieve wijze (hands-on learning) te verdiepen in diverse onderwerpen. Hierbij ga je zelfstandig en samen met je studiegenoten op zoek naar antwoorden om je stellingen te verantwoorden. Je neemt dus je leerproces in handen en scherpt je onderzoeksvaardigheden aan. Je leercoach begeleidt je hierbij. 

Leerplezier

De school is een leer- en leefplek waar we je dingen willen leren door ervaringen op te doen. Dit verhoogt je intrinsieke motivatie waardoor talentontwikkeling een belangrijke plaats krijgt. Op die manier willen we jou prikkelen om levenslang te leren. Hieraan gekoppeld geven we jou een goede werk- en studieattitude mee met de nodige bagage aan zelfstandigheid.

Sociaal verantwoordelijk

Onze school wil bij jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen. We gaan uit van een sterke sociale visie waar samenwerking concurrentie vervangt. De verschillen tussen jongeren zien we als een meerwaarde die voor alle partijen verrijkend is. Waarden zoals solidariteit, hulpvaardigheid zowel binnen als buiten de schoolmuren en wederzijds respect staan centraal.

Ondernemend

Jou ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor onze school. Wij zien ondernemerschap niet louter als een economische activiteit, maar als het vermogen om waarden te creëren door in te spelen op opportuniteiten. Deze waarden kunnen artistiek, cultureel, sociaal, maatschappelijk of economisch zijn.