Tectura-Merelbeke-Logo

2e graad / Elektrotechnieken

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Merelbeke.

Nieuw bij elektromechanische technieken is een uitgebreider pakket specifieke eindtermen m.b.t. de theoretische en wetenschappelijke benadering van de technische vakken

In vergelijking met de oude ‘elektrotechnieken en elektriciteit-elektronica’ moeten leerlingen extra specifieke eindtermen rond toegepaste mechanica realiseren

Scholen kunnen werken met contexten i.f.v. de studierichtingen die door hen in de derde graad ingericht worden zoals Elektrotechnieken met context industriële ICT en Elektrotechnieken met context elektronica