Tectura Groenkouter

Tectura Groenkouter

Werken rond talenten

Mijn studiekeuze – 1ste en 2de jaar
Onderwijs Loopbaan Begeleiding (OLB)

Visie: We begeleiden onze leerlingen en ouders stap voor stap bij het maken van bewuste keuzes.
Het accent ligt op het ontwikkelen van talenten, niet op het behalen van procenten.

1A – 1TOP klas (= Talent Ontwikkeling Project)

Kwartaal 1

september tot herfstvakantie

Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle

ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september)

Kwartaal 2

herfst- tot kerstvakantie

Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle

ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september)

Kwartaal 3

kerst- tot paasvakantie

– Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle – lessenreeks over leren kiezen

– lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, bezoek aan JC …)

ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september)

Kwartaal 4

paasvakantie- tot einde SJ

– Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle

– oudercontact: studiekeuze voor 2de jaar bevestigen

1B – 1TOP klas (= Talent Ontwikkeling Project)

Kwartaal 1

september tot herfstvakantie

– Start werken rond talenten

ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september)

Kwartaal 2

herfst- tot kerstvakantie

– lessenreeks rond talenten en beroepen
– oudercontact: uitleggen wat de leerlingen leerden over talenten + talenten van ouders verzamelen (voorbereiden van ouders in de klas)

Kwartaal 3

kerst- tot paasvakantie

– lessenreeks over leren kiezen
– lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, bezoek aan JC …)

– ouders: ouders in de klas over de eigen talenten – oudercontact: bespreken structuur secundair onderwijs en het belang van leren kiezen volgens talenten

Kwartaal 4

paasvakantie- tot einde SJ

– lessenreeks over domeinen in het secundair
– oudercontact: talentenverslag van het eigen kind wordt besproken, wat doet het kind volgend schooljaar?

2A + 2B (2TOP! klas)

Kwartaal 1

september tot herfstvakantie

– werken rond talenten
– einde kwartaal: reflectie (klastitularis en leerling) op de gemaakte keuze in het 2de jaar

ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september)

Kwartaal 2

herfst- tot kerstvakantie

– spreekoefening over gewenst beroep  

– oudercontact: reflectie op gemaakte keuze in het 2de jaar en vooruitblik op de lessen over studiekeuze voor de leerlingen

Kwartaal 3

kerst- tot paasvakantie

– bezoek aan Het Beroepenhuis – lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, …)
– oudercontact: verslag over de afgelopen lessenreeks: waar liggen de talenten en interesses van de leerling. Wat is een voorlopige keuze naar het 3de jaar?

Kwartaal 4

paasvakantie- tot einde SJ

– lessenreeks over domeinen in het secundair
– oudercontact: talentenverslag van het eigen kind wordt besproken, wat doet het kind volgend schooljaar?

“De school werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Het Beroepenhuis vzw om het OLB-beleid steeds te optimaliseren.”