Tectura Groenkouter

Tectura Groenkouter

WATHOE-methode

wat-hoe-methode

WATHOE-methode

Een passagier in een auto vindt naderhand veel moeilijker de weg naar een plek terug dan wanneer hij zelf achter het stuur zou hebben gezeten. Een leerling die zelf stappen in zijn leerproces heeft leren zetten, bouwt gemakkelijker kennis op. Hij verwerft en verwerkt vlugger informatie.

Onze school spant zich daarom extra in om de leerlingen een goedwerkende leermethode aan te reiken die zij zelfs later, tijdens hogere studies, kunnen gebruiken. Deze methode volgt het eenvoudige principe:

WAT moet ik kennen?
HOE ga ik dat bereiken?

We hebben hiervoor leerkrachten die je studietechnieken en -vaardigheden aanleren om grotere leerstofgehelen te verwerken. De leerlingen werken met handige werkfiches waarbij de WATHOE-methode gemakkelijk kan toegepast worden.

In deze methode zit ook een bruikbare examenplanning. Via deze weg leren de leerlingen om zelf een planning op maat op te stellen. Ze leren hun studiemomenten en ontspanningsmomenten bewuster plannen, waardoor ze op een evenwichtige manier hun examens tegemoet kunnen gaan.

In het steeds drukker wordende leven zullen ze in de toekomst niet alleen een examen maar ook andere dingen moeten kunnen plannen. Op deze manier wordt er geleidelijk een basis gelegd voor doelgericht studeren en plannen.