Tectura Groenkouter

Tectura Groenkouter

Taak- en studiebegeleiding

Taak- en studiebegeleiding

De leerlingen kunnen na de lestijden op school blijven om onder begeleiding huistaken te maken en toetsen voor te bereiden. Zij krijgen de kans om vragen te stellen aan de begeleiders die extra ondersteuning bieden bij het verwerven van de leerstof. De begeleiders zullen naast inhoudelijke ondersteuning ook alert zijn voor de werk- en studiehouding van de leerlingen.
De leerlingen komen op vrijwillige basis naar de taak- en studiebegeleiding. In sommige gevallen kan de klassenraad het advies uitbrengen om naar de TSB te gaan.
De taak- en studiebegeleiding gaat door op maandag en donderdag van 15.30u tot 16.20u en van 16.20u tot 17.00u.