Tectura Groenkouter

Tectura Groenkouter

CLB

CLB staat voor

het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie. Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten. Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren:

 • leer en ontwikkelingsproblemen
 • studiemotivatie
  De onderwijsloopbaan:
 • opvolgen van de leerplicht
 • studiekeuze begeleiding

 

Het psychisch & sociaal functioneren:

 • gedragsmoeilijkheden
 • welbevinden thuis en op school

 

De preventieve gezondheidszorg:

 • opvolging van groei en ontwikkeling
 • gratis inentingen
 • advies bij besmettelijke ziekten

 

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op: https://www.clbgent.be/