Tectura Groenkouter

3e graad / Onthaal, organisatie en sales

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Groenkouter.

In vergelijking met de huidige studierichting ‘Kantoor’ vervallen de onderdelen boekhouding, toegepaste economie (bedrijfsbeleid en recht) en kantoortechnieken (logistiek). Ze zijn vervangen door competenties eigen aan het profiel van onthaalmedewerker en winkelverkoper zoals aanvullen en schoonmaken van rekken, inrichten van de onthaalruimte en opnemen en afhandelen van telefonische oproepen. De overblijvende administratieve taken vormen geen doelstelling op zich maar staan in functie van de uitvoerende taken van een onthaalmedewerker en winkelverkoper.

In vergelijking met de huidige studierichting ‘Verkoop’ vervallen de onderdelen boekhouding en toegepaste economie (bedrijfsbeleid en recht). Ze zijn vervangen door competenties eigen aan het profiel van onthaalmedewerker en winkelverkoper zoals aanvullen en schoonmaken van rekken, inrichten van de onthaalruimte en opnemen en afhandelen van telefonische oproepen.

De huidige studierichting ‘Onthaal en public relations’ (TSO) heeft quasi geen inhoudelijk verwantschap met ‘Onthaal, Organisatie en Sales’ omwille van het nieuwe profiel.

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).