Tectura Groenkouter

3e graad / Gezondheidszorg

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Groenkouter.

De nieuwe studierichting Gezondheidszorg bereidt leerlingen in eerste instantie voor op hoger onderwijs en biedt als back-up de mogelijkheid om toe te treden tot de arbeidsmarkt op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie Verzorgende en de beroepskwalificatie Zorgkundige.

Een aantal doelen en inhouden die herkenbaar zijn vanuit de aangehaalde ‘oude’ studierichtingen, vinden we terug in doelen en inhouden uit de ‘toegepaste psychologie’. Vanuit de specifieke eindtermen wordt nu dieper ingegaan op andere wetenschapsdomeinen via de onderdelen ‘toegepaste filosofie’, ‘toegepaste fysiologie en anatomie van de mens’ en ‘recht en deontologie’.

Vanuit de beroepskwalificaties is vooral de component ‘zorg’ aanzienlijk groter geworden.

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook kiezen voor een graduaatsopleiding.