Tectura Groenkouter

3e graad / Elektrische installaties

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Groenkouter.

In vergelijking met de huidige studierichting met dezelfde naam ligt de focus in de nieuwe studierichting meer op residentiële installaties. In de schoolcontext gaan we dan ook de invulling geven van een moderne woning. Minimaal 50 procent van de lestijd kan hiervoor besteed worden. Hoeveel precies zal sterk afhankelijk zijn van de invulling die in de tweede graad elektriciteit gegeven wordt (enkel context elektriciteit of nog andere contexten).

De rest van de tijd kunnen leerlingen in een tertiaire en industriële context werken. Voorbeelden van een tertiaire context zijn bv. een kapsalon, dokterspraktijk of kruidenierswinkel.

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).