Tectura Groenkouter

2e graad / Organisatie en logistiek

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Groenkouter.

In de studierichting ‘Organisatie en logistiek’ maken leerlingen kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

De een-op-eenrelatie met de ‘oude’-bso studierichtingen kantoor en verkoop in de derde graad verdwijnt en wordt vervangen door één brede studierichting, waarbij elementen uit sales, onthaal en logistiek aan bod komen. Binnen het specifiek gedeelte ligt de focus nu uitsluitend op een praktijkgerichte aanpak, gebaseerd op activiteiten omschreven in de beroepskwalificaties. Hierdoor verdwijnen zowel boekhouden als handelseconomie uit het pakket.

Deze praktijkgerichte aanpak omvat
– functioneel ICT-gebruik;
– functionele communicatie in het Engels, Frans en Nederlands;
– het verlenen van administratieve ondersteuning zoals het verwerken van post en klasseren; o het klantvriendelijk onthalen van bezoekers zoals telefoneren;
– het verwerken van de goederenstroom zoals de ontvangst en opslag van goederen;