Tectura Groenkouter

1A / Tectura Groenkouter

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Groenkouter.

In het eerste jaar krijg je een pakket basisvorming van 27 lesuren. Het gaat om vakken als Nederlands, geschiedenis, wiskunde, lichamelijke opvoeding, enz. De 5 overige lesuren mag je zelf kiezen uit een aantal keuzevakken. Fijn, toch? In het tweede jaar kan je naast de algemene vakken en keuzevakken ook kennismaken met een aantal basisopties. Zo ontdek je welke studiedomeinen uit de tweede graad passen bij jouw talenten en interesses.

Bovenop de basisvorming krijgen de leerlingen

– TOP!-time voor een optimale begeleiding met coaching, remediëring en uitdieping.
– Modules om diverse studiegebieden te verkennen, talenten en interesses ontdekken/ontwikkelen