Tectura Gent centrum

Tectura Gent-Centrum

Dagindeling

Campus Coupure Gent

De lessen beginnen ’s morgens op de campus Coupure om 8.45 uur en eindigen ’s middags om 12.20 uur. ’s Middags herbeginnen ze om 13.10 uur. Het einde van de lessen is voorzien om 15 uur, 15.50 uur of 16.40 uur. Een exacte planning per klas wordt meegedeeld via de schoolagenda en smartschool.

  • De poort gaat ’s morgens open om 8.15 uur en sluit om 8.42 uur.
  • De leerlingen zijn vijf minuten vóór het begin van hun les aanwezig IN de school.
  • Indien het niet regent of te koud is buiten, gaan alle leerlingen tijdens de pauzes naar de speelplaats.
    Indien het regent of te koud is, verzamelen de leerlingen in de vides C-blok.
  • Tijdens de middagpauze wordt er gegeten in de refter waar er toezicht is door leerkrachten en opvoeder. Vanaf 12u40uur kunnen de leerlingen zich ofwel rustig bezighouden in de refter, ofwel naar de speelplaats gaan waar dan toezicht voorzien is.

Campus Drongen

Op de campus Drongen beginnen de lessen dagelijks om 8.45. Het einde van de lesdag is 16.40.