Drie Tecturascholen op het Techniekfestival!
Met projecten rond ‘Lumineuze verlichting’, ‘Prototyping Tech Lab & Off-the-grid’ en ‘EM draait door’ tonen onze Tecturascholen op het Techniekfestival een sterk staaltje innovatie! Het Techniekfestival vindt dit jaar virtueel plaats van 20 t.e.m. 22 mei.
De betrokken partners
De betrokken Tectura scholen
TECTURA Merelbeke
TECTURA Gent centrum
TECTURA Groenkouter
Het project

Lumineuze verlichting

In Tectura Merelbeke zijn we ons heel bewust van de gevolgen van de klimaatsverandering. Het is dus dringend tijd om ook onze school energiezuinig te maken. De leerlingen van elektrische installatietechnieken bestuderen daarvoor de verlichting in onze school en starten bij hun praktijklokaal. Het uitvoeren van een lichtstudie, het zoeken naar energiezuinige alternatieven, het onderzoeken van de effecten van hun ingrepen, …   Ook de wetenschapsrichtingen hebben hen hierbij geholpen.

Prototyping Tech Lab & Off-the-grid

Er gebeurt heel wat onderzoek bij de afdeling Bio-Ingenieurs aan de UGent, dat kunnen ze zelfs zien vanuit de klaslokalen van Tectura Gent-centrum aan de overkant! Maar voor al dat onderzoek hebben de (toekomstige) bio-engineers heel wat (niet gecommercialiseerd) materiaal op maat nodig. Op vraag van verschillende onderzoeksgroepen gaan de leerlingen van elektromechanica de uitdaging aan. Samen met deze (toekomstige) bio-engineers zullen ze prototypes ontwerpen en uitvoeren op basis van hun noden. Je kan hen alvast volgen op hun website. Ook andere richtingen zullen in dit STEM-project betrokken worden zoals industrieel onderhoud, basismechanica, …

Vorig schooljaar waren de leerlingen van Industriële wetenschappen van Tectura Gent-centrum nog bezig met de lerarenkamer 4.0 , nu gaan ze een stapje verder. De coronaperiode heeft hen laten nadenken over luchtkwaliteit, luchtcirculatie, ventilatie …. Ze brengen in kaart hoe de luchtkwaliteit is in de leraarskamer en gaan a.d.h.v. deze parameters enkele acties doen. De Se-n-Se stuur- en beveiligingstechnieken en sanitair zullen hen helpen om hun acties in de praktijk om te zetten, bv. het plaatsen van thermostaten. Je kan alvast hun traject meevolgen op hun blog !

EM draait door

Op Tectura Groenkouter Sint-Amandsberg vinden de leerlingen van elektromechanica dat hun werkplaats ietwat verouderd is, daarom gaan ze enkele conventionele ‘oudere’ machines ombouwen tot up-to-date moderne CNC-machines. Een grote uitdaging waarbij ook de richtingen elektrische installaties en mechanisch onderhoud worden betrokken. Wij zijn alvast benieuwd!

Contactpersoon

Contacteer ons

Volg ons: