Tectura Tuinbouwschool Melle

1ste Leerjaar 1ste Graad A-stroom

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

ALGEMEEN

Je hoeft zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn. De studievakken die in het 1ste leerjaar van de A-stroom aan bod komen, zijn grotendeels dezelfde als in alle andere middenscholen. Ons studieaanbod is breed genoeg om leerlingen met uiteenlopende interesses te boeien. Bij ons wacht je een aantrekkelijk traject met later een keuzemogelijkheid uit de Life & Science studierichtingen biotechnische wetenschappen, chemie, natuur en groen, plant of dier.

Tuinbouwschool Melle: veel méér dan enkel tuinbouw en groen

De basisvorming in het 1e leerjaar van de A-stroom bestaat uit algemene vakken, zoals wiskunde, talen, natuurwetenschappen, enz. Die vakken worden wekelijks gespreid over 27 lesuren. Er wordt ook 1 lesuur gespendeerd aan onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Daarin wordt o.a. via coachingsgesprekken aandacht besteed aan ‘Leren leren’ en ‘Leren kiezen’. Daarnaast bestaat de lessentabel in 1A uit een keuzegedeelte van wekelijks 4 lesuren. Leerlingen kunnen binnen dat keuzegedeelte kiezen uit een aantal keuzepakketten. Elk keuzepakket is een combinatie van twee verschillende modules van telkens twee lesuren. Leerlingen kiezen bij inschrijving 4 verschillende modules en doorlopen per semester 2 van die modules. Tegen het einde van het schooljaar heeft elke leerling bijgevolg 4 modules afgewerkt. Leerlingen leren op die manier hun interessedomein ten gronde kennen en dat zowel voor wat de theorie als de praktijktoepassingen betreft. Dat zorgt ervoor dat leerlingen als ervaringsdeskundigen in staat zijn in te schatten waar hun belangstelling en aanleg ligt.

Elke module is gelinkt aan een domein, dat later in de vervolgopleidingen binnen de 2e en 3e graad aan bod komt.
Die domeinen zijn:

 • Klassieke talen*
 • Moderne talen
 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Kunst en creatie
 • Land- en tuinbouw
 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Sport- en voedingswetenschappen

* Uitzondering: GO! Atheneum Gentbrugge zal in het keuzegedeelte 4 u Latijn blijven aanbieden.

Onze nieuwe leerlingen geven bij inschrijving aan van welke domeinen ze willen proeven. Met het ‘proeven’ bedoelen we dat ze hun interessedomein verkennen onder begeleiding van een vakspecialist. Die lesgever staat ervoor garant dat de lessen op een vakbekwame en enthousiaste manier gegeven worden. De observaties van de begeleiders die in de keuzemodules lesgeven, worden meegenomen in het advies dat op het einde van het schooljaar geformuleerd wordt. Dat advies kan als basis dienen om een gerichte verdere studiekeuze te maken.

Om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en hen kennis te laten maken met zoveel mogelijk domeinen, werken drie scholen samen: GO! Atheneum Gentbrugge, GO! KTA-GITO Groenkouter en GO! Tuinbouwschool Melle. Elke school/campus biedt een aantal modules aan in functie van de specifieke expertise die daar voor handen is. Indien de jongere een module kiest die niet op de school van inschrijving wordt aangeboden, wordt zonder meerkost een begeleide verplaatsing in groep naar onze partnerschool georganiseerd.

Om organisatorische redenen wordt een beperkt aantal modules in combinatie met elkaar aangeboden.

GO! Tuinbouwschool Melle

 • Land- en tuinbouw + STEM-wetenschappen
 • Land- en tuinbouw + Sport- en voedingswetenschappen
 • STEM-wetenschappen + Kunst en creatie
 • STEM-wetenschappen + Sport- en voedingswetenschappen
 • Kunst en creatie + Land- en tuinbouw
 • Kunst en creatie + Sport- en voedingswetenschappen

GO! Atheneum Gentbrugge

 • Klassieke talen + Moderne talen
 • Klassieke talen + STEM-wetenschappen
 • Klassieke talen + Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen + Kunst en creatie
 • Moderne talen + Economie en organisatie
 • STEM-wetenschappen + Maatschappij en welzijn
 • STEM-wetenschappen + Economie en organisatie
 • STEM-wetenschappen + Moderne talen

GO! KTA GITO-Groenkouter

 • STEM-technieken + Economie en organisatie
 • STEM-technieken + Sport- en voedingswetenschappen
 • STEM-technieken + Maatschappij en welzijn
 • Maatschappij en welzijn + Sport- en voedingswetenschappen
 • Maatschappij en welzijn + Economie en organisatie
 • Economie en organisatie + Sport- en voedingswetenschappen

De lerarenteams van de partnerscholen overleggen onderling op regelmatige basis en bespreken de vorderingen die de leerlingen maken. Samen volgen zij de leerlingen op en geven passend studieadvies naar het tweede leerjaar toe. We geven u graag wat meer uitleg bij de verschillende modules.
Een uitgebreide beschrijving vindt u terug op de websites van de scholen.
Onze leraren en leerlingbegeleiders assisteren u graag bij het maken van een keuze.

Land- en tuinbouw

Je hebt interesse voor de levende natuur, voor plant, dier en milieu? Je houdt van afwisseling en beweging? Je bent praktisch aangelegd en werkt graag in open lucht? In dat geval is de module Land- en tuinbouw echt iets voor jou.

STEM-technieken

Ben je van nature nieuwsgierig, wil je ontdekken en onderzoeken, dan is de module STEM-technieken ongetwijfeld iets voor jou.

STEM-wetenschappen

Als je kiest voor deze module, sla je de weg in van het STEM-verhaal (Science-Technology-Engineering- Mathematics) waarbij techniek, creativiteit en innovatie centraal staan. Je hebt interesse in het onderzoeken van de natuur en labowerk vind je fijn om te doen.

Maatschappij en welzijn

Je hebt interesse in hoe mensen zich ontwikkelen, hoe je zorg draagt voor lichaam en geest en hoe we onze maatschappij organiseren.

Klassieke talen

In de module klassieke talen, maak je kennis met de geschiedenis en de cultuur van de klassieke oudheid, de Grieken en de Romeinen.

Moderne vreemde talen

Je houdt ervan om kennis te maken met andere talen en culturen? In deze module werken we projectmatig met taal. Dat kan zowel in het Engels, Frans, Spaans of Duits zijn, afhankelijk van het project.

Kunst en creatie

Je kiest voor deze module als je creatief bent en interesse hebt in kunst. Je wil graag bijleren over wat kunst is en wat niet, hoe kunstwerken worden gemaakt. Je leeft je uit in schilderen, toneel, dans, muziek, …

Economie en organisatie

Je hebt interesse in de organisatie van een bedrijf en je wil meer leren over hoe een bank werkt, wat een overschrijving is, hoeveel mensen verdienen en wat een basisinkomen is.

Sport- en voedingswetenschappen

Op een interactieve manier ga je op onderzoek naar het effect van sport en voeding op je gezondheid en welbevinden.

A-STROOM

Kunnen instappen in het 1e leerjaar A:

 • leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het basisonderwijs
 • leerlingen die niet in het bezit zijn van dat getuigschrift kunnen slechts toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden.

Aansluitend studieverloop

Wie het eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom succesvol beëindigt, kan instappen in:
het 2de leerjaar van de 1e graad Agro- en biotechnieken (2AgB)
of in
het 2de leerjaar van de 1e graad STEM-wetenschappen (2 STEM).

Wie de eerste graad (A-stroom) succesvol beëindigt, kan op Tuinbouwschool Melle instappen in:
het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (3 PDMT)
of
het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (3 BIO).

Algemeen

ALGEMEEN

Je hoeft zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn. De studievakken die in het 1ste leerjaar van de A-stroom aan bod komen, zijn grotendeels dezelfde als in alle andere middenscholen. Ons studieaanbod is breed genoeg om leerlingen met uiteenlopende interesses te boeien. Bij ons wacht je een aantrekkelijk traject met later een keuzemogelijkheid uit de Life & Science studierichtingen biotechnische wetenschappen, chemie, natuur en groen, plant of dier.

Tuinbouwschool Melle: veel méér dan enkel tuinbouw en groen

De basisvorming in het 1e leerjaar van de A-stroom bestaat uit algemene vakken, zoals wiskunde, talen, natuurwetenschappen, enz. Die vakken worden wekelijks gespreid over 27 lesuren. Er wordt ook 1 lesuur gespendeerd aan onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Daarin wordt o.a. via coachingsgesprekken aandacht besteed aan ‘Leren leren’ en ‘Leren kiezen’. Daarnaast bestaat de lessentabel in 1A uit een keuzegedeelte van wekelijks 4 lesuren. Leerlingen kunnen binnen dat keuzegedeelte kiezen uit een aantal keuzepakketten. Elk keuzepakket is een combinatie van twee verschillende modules van telkens twee lesuren. Leerlingen kiezen bij inschrijving 4 verschillende modules en doorlopen per semester 2 van die modules. Tegen het einde van het schooljaar heeft elke leerling bijgevolg 4 modules afgewerkt. Leerlingen leren op die manier hun interessedomein ten gronde kennen en dat zowel voor wat de theorie als de praktijktoepassingen betreft. Dat zorgt ervoor dat leerlingen als ervaringsdeskundigen in staat zijn in te schatten waar hun belangstelling en aanleg ligt.

Elke module is gelinkt aan een domein, dat later in de vervolgopleidingen binnen de 2e en 3e graad aan bod komt.
Die domeinen zijn:

 • Klassieke talen*
 • Moderne talen
 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Kunst en creatie
 • Land- en tuinbouw
 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Sport- en voedingswetenschappen

* Uitzondering: GO! Atheneum Gentbrugge zal in het keuzegedeelte 4 u Latijn blijven aanbieden.

Onze nieuwe leerlingen geven bij inschrijving aan van welke domeinen ze willen proeven. Met het ‘proeven’ bedoelen we dat ze hun interessedomein verkennen onder begeleiding van een vakspecialist. Die lesgever staat ervoor garant dat de lessen op een vakbekwame en enthousiaste manier gegeven worden. De observaties van de begeleiders die in de keuzemodules lesgeven, worden meegenomen in het advies dat op het einde van het schooljaar geformuleerd wordt. Dat advies kan als basis dienen om een gerichte verdere studiekeuze te maken.

Om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en hen kennis te laten maken met zoveel mogelijk domeinen, werken drie scholen samen: GO! Atheneum Gentbrugge, GO! KTA-GITO Groenkouter en GO! Tuinbouwschool Melle. Elke school/campus biedt een aantal modules aan in functie van de specifieke expertise die daar voor handen is. Indien de jongere een module kiest die niet op de school van inschrijving wordt aangeboden, wordt zonder meerkost een begeleide verplaatsing in groep naar onze partnerschool georganiseerd.

Om organisatorische redenen wordt een beperkt aantal modules in combinatie met elkaar aangeboden.

GO! Tuinbouwschool Melle

 • Land- en tuinbouw + STEM-wetenschappen
 • Land- en tuinbouw + Sport- en voedingswetenschappen
 • STEM-wetenschappen + Kunst en creatie
 • STEM-wetenschappen + Sport- en voedingswetenschappen
 • Kunst en creatie + Land- en tuinbouw
 • Kunst en creatie + Sport- en voedingswetenschappen

GO! Atheneum Gentbrugge

 • Klassieke talen + Moderne talen
 • Klassieke talen + STEM-wetenschappen
 • Klassieke talen + Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen + Kunst en creatie
 • Moderne talen + Economie en organisatie
 • STEM-wetenschappen + Maatschappij en welzijn
 • STEM-wetenschappen + Economie en organisatie
 • STEM-wetenschappen + Moderne talen

GO! KTA GITO-Groenkouter

 • STEM-technieken + Economie en organisatie
 • STEM-technieken + Sport- en voedingswetenschappen
 • STEM-technieken + Maatschappij en welzijn
 • Maatschappij en welzijn + Sport- en voedingswetenschappen
 • Maatschappij en welzijn + Economie en organisatie
 • Economie en organisatie + Sport- en voedingswetenschappen

De lerarenteams van de partnerscholen overleggen onderling op regelmatige basis en bespreken de vorderingen die de leerlingen maken. Samen volgen zij de leerlingen op en geven passend studieadvies naar het tweede leerjaar toe. We geven u graag wat meer uitleg bij de verschillende modules.
Een uitgebreide beschrijving vindt u terug op de websites van de scholen.
Onze leraren en leerlingbegeleiders assisteren u graag bij het maken van een keuze.

Land- en tuinbouw

Je hebt interesse voor de levende natuur, voor plant, dier en milieu? Je houdt van afwisseling en beweging? Je bent praktisch aangelegd en werkt graag in open lucht? In dat geval is de module Land- en tuinbouw echt iets voor jou.

STEM-technieken

Ben je van nature nieuwsgierig, wil je ontdekken en onderzoeken, dan is de module STEM-technieken ongetwijfeld iets voor jou.

STEM-wetenschappen

Als je kiest voor deze module, sla je de weg in van het STEM-verhaal (Science-Technology-Engineering- Mathematics) waarbij techniek, creativiteit en innovatie centraal staan. Je hebt interesse in het onderzoeken van de natuur en labowerk vind je fijn om te doen.

Maatschappij en welzijn

Je hebt interesse in hoe mensen zich ontwikkelen, hoe je zorg draagt voor lichaam en geest en hoe we onze maatschappij organiseren.

Klassieke talen

In de module klassieke talen, maak je kennis met de geschiedenis en de cultuur van de klassieke oudheid, de Grieken en de Romeinen.

Moderne vreemde talen

Je houdt ervan om kennis te maken met andere talen en culturen? In deze module werken we projectmatig met taal. Dat kan zowel in het Engels, Frans, Spaans of Duits zijn, afhankelijk van het project.

Kunst en creatie

Je kiest voor deze module als je creatief bent en interesse hebt in kunst. Je wil graag bijleren over wat kunst is en wat niet, hoe kunstwerken worden gemaakt. Je leeft je uit in schilderen, toneel, dans, muziek, …

Economie en organisatie

Je hebt interesse in de organisatie van een bedrijf en je wil meer leren over hoe een bank werkt, wat een overschrijving is, hoeveel mensen verdienen en wat een basisinkomen is.

Sport- en voedingswetenschappen

Op een interactieve manier ga je op onderzoek naar het effect van sport en voeding op je gezondheid en welbevinden.

A-STROOM

Kunnen instappen in het 1e leerjaar A:

 • leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het basisonderwijs
 • leerlingen die niet in het bezit zijn van dat getuigschrift kunnen slechts toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden.

Aansluitend studieverloop

Wie het eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom succesvol beëindigt, kan instappen in:
het 2de leerjaar van de 1e graad Agro- en biotechnieken (2AgB)
of in
het 2de leerjaar van de 1e graad STEM-wetenschappen (2 STEM).

Wie de eerste graad (A-stroom) succesvol beëindigt, kan op Tuinbouwschool Melle instappen in:
het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (3 PDMT)
of
het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (3 BIO).

Wie kan instappen

Studieverloop

Toekomstperspectieven

Lessentabellen