Tectura Tuinbouwschool Melle

Se-n-Se 3E GRAAD TSO Chemische Procestechnieken(CPT)

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

Wat doet de procesoperator?

Het beroep van procesoperator is complex, boeiend en gevarieerd. Het is de procesoperator die vanuit de controlekamer de productiewerkzaamheden uitvoert, controleert en bijstuurt. Hij volgt de processen op en stuurt ze via het geautomatiseerde en gedeeltelijk geïnformatiseerde systeem van geïntegreerde apparaten die fysische of scheikundige reacties van vaste, vloeibare of gasvormige basisstoffen opwekken. Een voorbeeld van een fysische bewerking is mengen of aanmaak van korrels; voorbeelden van scheikundige bewerkingen zijn distilleren, scheiden of polymerisatie. De procesoperator bedient een centraal besturingspaneel met desk, videoschermen, consoles, computergestuurde monitoren, enz. Hij loopt controlerondes, neemt stalen en doet metingen en voert kleine technische verrichtingen uit. Op die manier draagt hij bij tot een kwaliteitsvolle en veilige productie in de fabriek.

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch. Veelal krijg je bij latere aanwerving in een bedrijf onmiddellijk een taakgerichte opleiding in de productie-eenheid van de afdeling waar je tewerk gesteld wordt. Werkomgeving en -omstandigheden variëren sterk van onderneming tot onderneming.

Via dit filmpje kom je meer te weten over het beroep: https://www.youtube.com/watch?v=HpqZVFDrczE

Dat Tuinbouwschool Melle een 7e Specialisatiejaar Chemische Procestechnieken aanbiedt, is logisch. Het is de kroon op onze Science-pijler en de opleidingen Biotechnische wetenschappen en Chemie die eraan voorafgaan. Het uitgangspunt is geweest dat er wordt ingezet op eigentijdse opleidingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. Wat dat betreft is de chemische sector ontegensprekelijk een reus als het op werkgelegenheid aankomt.

Iedereen die een diploma van secundair onderwijs heeft behaald, uitgereikt in een studierichting van het studiegebied Chemie of bij voorkeur in een wetenschappelijk georiënteerde vooropleiding (basiskennis van fysica en chemie) zoals Biotechnische wetenschappen, Industriële wetenschappen of een wetenschappelijk-wiskundige ASO-studierichting, na toelatingsklassenraad.

Algemeen

Wat doet de procesoperator?

Het beroep van procesoperator is complex, boeiend en gevarieerd. Het is de procesoperator die vanuit de controlekamer de productiewerkzaamheden uitvoert, controleert en bijstuurt. Hij volgt de processen op en stuurt ze via het geautomatiseerde en gedeeltelijk geïnformatiseerde systeem van geïntegreerde apparaten die fysische of scheikundige reacties van vaste, vloeibare of gasvormige basisstoffen opwekken. Een voorbeeld van een fysische bewerking is mengen of aanmaak van korrels; voorbeelden van scheikundige bewerkingen zijn distilleren, scheiden of polymerisatie. De procesoperator bedient een centraal besturingspaneel met desk, videoschermen, consoles, computergestuurde monitoren, enz. Hij loopt controlerondes, neemt stalen en doet metingen en voert kleine technische verrichtingen uit. Op die manier draagt hij bij tot een kwaliteitsvolle en veilige productie in de fabriek.

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch. Veelal krijg je bij latere aanwerving in een bedrijf onmiddellijk een taakgerichte opleiding in de productie-eenheid van de afdeling waar je tewerk gesteld wordt. Werkomgeving en -omstandigheden variëren sterk van onderneming tot onderneming.

Via dit filmpje kom je meer te weten over het beroep: https://www.youtube.com/watch?v=HpqZVFDrczE

Dat Tuinbouwschool Melle een 7e Specialisatiejaar Chemische Procestechnieken aanbiedt, is logisch. Het is de kroon op onze Science-pijler en de opleidingen Biotechnische wetenschappen en Chemie die eraan voorafgaan. Het uitgangspunt is geweest dat er wordt ingezet op eigentijdse opleidingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. Wat dat betreft is de chemische sector ontegensprekelijk een reus als het op werkgelegenheid aankomt.

Wie kan instappen

Iedereen die een diploma van secundair onderwijs heeft behaald, uitgereikt in een studierichting van het studiegebied Chemie of bij voorkeur in een wetenschappelijk georiënteerde vooropleiding (basiskennis van fysica en chemie) zoals Biotechnische wetenschappen, Industriële wetenschappen of een wetenschappelijk-wiskundige ASO-studierichting, na toelatingsklassenraad.

Studieverloop

Na je studie behaal je het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se). Verder studeren kan ook. Je mag starten in een professionele bacheloropleiding.

Toekomstperspectieven

De chemische sector doet het internationaal zeer goed. In Vlaanderen alleen al kampt de sector reeds jaren met een gebrek aan geschoold personeel en instroom van jong talent. De Leuvense professor Luc Sels berekende onlangs dat de sector jaarlijks 2.000 nieuwe medewerkers moet aanwerven om haar personeelsbestand op peil te houden. Dat zijn twee keer meer aanwervingen dan vijf jaar geleden. In de chemie- en farmasector kwamen er de laatste twee jaar zo’n 1400 banen bij. Er is directe tewerkstelling voor 90.000 krachten en 150.000 indirecte jobs.

Wie als werknemer instapt in een knelpuntberoep kan uitgaan van werkzekerheid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Met een exportcijfer van 116 miljard euro (= 318 miljoen euro per dag !!!) blijft de chemie & farma- sector de belangrijkste exporteur van het land. Zowat een vierde van wat België uitvoert, zijn chemische en farmaceutische producten. Om de gesofisticeerde machines te bedienen, zetten de bedrijven operators in.
De nabijheid van de Gentse Kanaalzone, waar tal van chemische bedrijven gevestigd zijn, was voor onze school een extra stimulans om de overweging te maken om voor de nieuwe studierichting te gaan en onze leerlingen een aantrekkelijk sluitstuk op hun secundaire schoolloopbaan aan te bieden.

De 3e graad TSO Chemie in casu CPT bereidt de leerlingen voor op:

  • een verdere opleiding in het hoger onderwijs, bij voorkeur richtingen met een uitgesproken natuurwetenschappelijk (Chemie, Biochemie, Procestechnieken, Milieuzorg, …) en paramedisch karakter (Farmaceutische en biologische technieken, Klinische chemie, Verpleging, …).
  • Er zijn twee duidelijke beroepsprofielen:
    – operator (procesoperator): in deze functie zal je onder leiding chemische, fysico-chemische en aanverwante processen kunnen opvolgen, zowel op chemisch als op regeltechnisch vlak;
    – labtechnicus (laborant): in deze functie zal je werkzaamheden specifiek voor de chemische sector (bv. staalname, analyse, kwaliteitscontrole,…) uitvoeren.

Een greep uit de beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding: laborant industriële productie, operator energetische en petrochemische installaties, operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie, technicus kleurstoffen, veiligheid, hygiëne en leefmilieu.

Lessentabellen