Tectura Tuinbouwschool Melle

7e jaar Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (BSO)

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

3e LEERJAAR, TUINAANLEGGER-GROENBEHEERDER duaal

Bij duaal leren verwerven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school, waardoor de les- en werkcomponenten een geheel vormen en de jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het land- en tuinbouwonderwijs was een drijvende kracht achter de start van het duaal leren.

Tuinbouwschool Melle richt vanaf het schooljaar 2019-2020 de duale opleiding tuinaanlegger-groenbeheerder in.

 

Typisch aan duaal leren is de grote flexibiliteit. Het bedrijf, en in het bijzonder de mentor die de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt ervoor dat de jongere op de werkplek competenties aanleert. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. School en werkvloer moeten er samen voor zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties verworven heeft.
Per opleiding is er een standaardtraject voor duaal leren, gebaseerd op een of meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle kennis, competenties en activiteiten opgesomd die werknemers in dit beroep onder de knie moeten hebben.

Op Tuinbouwschool Melle zijn de leerlingen Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal (7TAD) twee dagen op school en gaan ze drie dagen werken. De leerlingen krijgen een leervergoeding voor deze arbeidsprestaties.

Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. De opleiding is ideaal voor jongeren die het niet evident vinden om voltijds op de schoolbanken te zitten, maar wel gemotiveerd zijn om zich voluit voor te bereiden op een job.

U kan alvast via volgende link kennismaken met de opleiding: https://youtu.be/gULWKS3F-4s

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO, Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal kunnen leerlingen terecht die de 3e graad TSO Planttechnische wetenschappen of 3de graad BSO Tuinbouw en groenvoorziening hebben doorlopen. Gezien de vooropleiding in de 3e graad TSO- BSO Land- of Tuinbouw en aanverwante studierichtingen beschikt de beginnende leerling over voldoende basiskennis om dit 3e leerjaar van de 3e graad Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal aan te vatten.

Algemeen

3e LEERJAAR, TUINAANLEGGER-GROENBEHEERDER duaal

Bij duaal leren verwerven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school, waardoor de les- en werkcomponenten een geheel vormen en de jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het land- en tuinbouwonderwijs was een drijvende kracht achter de start van het duaal leren.

Tuinbouwschool Melle richt vanaf het schooljaar 2019-2020 de duale opleiding tuinaanlegger-groenbeheerder in.

 

Typisch aan duaal leren is de grote flexibiliteit. Het bedrijf, en in het bijzonder de mentor die de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt ervoor dat de jongere op de werkplek competenties aanleert. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. School en werkvloer moeten er samen voor zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties verworven heeft.
Per opleiding is er een standaardtraject voor duaal leren, gebaseerd op een of meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle kennis, competenties en activiteiten opgesomd die werknemers in dit beroep onder de knie moeten hebben.

Op Tuinbouwschool Melle zijn de leerlingen Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal (7TAD) twee dagen op school en gaan ze drie dagen werken. De leerlingen krijgen een leervergoeding voor deze arbeidsprestaties.

Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. De opleiding is ideaal voor jongeren die het niet evident vinden om voltijds op de schoolbanken te zitten, maar wel gemotiveerd zijn om zich voluit voor te bereiden op een job.

U kan alvast via volgende link kennismaken met de opleiding: https://youtu.be/gULWKS3F-4s

Wie kan instappen

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO, Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal kunnen leerlingen terecht die de 3e graad TSO Planttechnische wetenschappen of 3de graad BSO Tuinbouw en groenvoorziening hebben doorlopen. Gezien de vooropleiding in de 3e graad TSO- BSO Land- of Tuinbouw en aanverwante studierichtingen beschikt de beginnende leerling over voldoende basiskennis om dit 3e leerjaar van de 3e graad Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal aan te vatten.

Studieverloop

Leerlingen die met vrucht slagen in het derde leerjaar van de derde graad, Tuinaanlegger-groenbeheerder – duaal behalen een diploma secundair onderwijs. Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, behalen dan een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs ingericht onder vorm van een specialisatiejaar.

De opleiding voldoet tevens aan de eisen opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid voor het bekomen van een fytolicentie. Het subvak gewasbescherming wordt gegeven in het 1ste, 2de en het 3de leerjaar van de derde graad.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op:

  • een functie in de groensector
  • het leiden van een eigen bedrijf als zelfstandig tuinaannemer.

 

Lessentabellen