Tectura Tuinbouwschool Melle

7e jaar Florist duaal

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

3e LEERJAAR, FLORIST duaal

De duale opleiding 7de specialisatiejaar BSO Florist duaal is een variant van het 7de specialisatiejaar BSO Bloemsierkunst. In een duale opleiding verwerven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school, waardoor de les- en werkcomponenten een geheel vormen en de jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Op school krijgen de leerlingen, naast de vakken in de basisvorming, technische ondersteuning ter aanvulling van wat ze op het bedrijf leren.

Op Tuinbouwschool Melle zijn de leerlingen Florist duaal (7FLD) twee dagen op school en gaan ze drie dagen werken. De leerlingen krijgen een leervergoeding voor deze arbeidsprestaties.
Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. De opleiding is ideaal voor jongeren die het niet evident vinden om voltijds op de schoolbanken te zitten, maar wel gemotiveerd zijn om zich voluit voor te bereiden op een job.

 

Typisch aan duaal leren is de grote flexibiliteit. Het bedrijf, en in het bijzonder de mentor die de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt ervoor dat de jongere op de werkplek competenties aanleert. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. School en werkvloer moeten er samen voor zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties verworven heeft.
Voor elke opleiding is er een standaardtraject voor duaal leren, gebaseerd op een of meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle kennis, competenties en activiteiten opgesomd die werknemers in dit beroep onder de knie moeten hebben.

De leerlingen Florist duaal zullen veel praktijkervaring kunnen opdoen door te werken in een bloemenzaak, tuincentrum of een gespecialiseerd bedrijf (bv. bloemen- en plantengroothandel). Ze zullen leren bloemen en planten verzorgen, verwerken en/of verkopen en verpakken voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken, decoraties, gedroogde bloemen, accessoires, …) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen, zorgproducten), bestellingen aannemen en advies geven aan klanten conform de eigen huisstijl teneinde een goed product af te leveren en maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Ze zullen leren zelfstandig en in een team te werken waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

In tegenstelling tot de het 7e specialisatiejaar BSO Bloemsierkunst leggen de leerlingen Florist duaal op het einde van het schooljaar geen geïntegreerde proef af. Ze zullen namelijk gedurende een gans schooljaar competenties leren en inoefenen in het bedrijf en daar ook op geëvalueerd worden.

Het vinden van geschikte werkplekken vormt geen probleem. Onze school werkt reeds jarenlang samen met gerenommeerde floristen en groothandels. Onze leerlingen nemen regelmatig deel aan evenementen en wedstrijden voor bloemdecoratie en vallen regelmatig in de prijzen.

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO Bloemsierkunst kunnen leerlingen terecht die een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs in het studiegebied Land- en Tuinbouw behaalden, of in datzelfde studiegebied een diploma secundair onderwijs haalden. Wie dit haalde in een ander studiegebied kan na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad toegelaten worden om de opleiding te volgen. Leerlingen die dit 7e specialisatiejaar Florist duaal wensen aan te vatten, werken graag met bloemen en bezitten daarenboven een flinke portie creativiteit en zin voor esthetiek.

Algemeen

3e LEERJAAR, FLORIST duaal

De duale opleiding 7de specialisatiejaar BSO Florist duaal is een variant van het 7de specialisatiejaar BSO Bloemsierkunst. In een duale opleiding verwerven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school, waardoor de les- en werkcomponenten een geheel vormen en de jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Op school krijgen de leerlingen, naast de vakken in de basisvorming, technische ondersteuning ter aanvulling van wat ze op het bedrijf leren.

Op Tuinbouwschool Melle zijn de leerlingen Florist duaal (7FLD) twee dagen op school en gaan ze drie dagen werken. De leerlingen krijgen een leervergoeding voor deze arbeidsprestaties.
Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. De opleiding is ideaal voor jongeren die het niet evident vinden om voltijds op de schoolbanken te zitten, maar wel gemotiveerd zijn om zich voluit voor te bereiden op een job.

 

Typisch aan duaal leren is de grote flexibiliteit. Het bedrijf, en in het bijzonder de mentor die de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt ervoor dat de jongere op de werkplek competenties aanleert. De evaluatie gebeurt samen met de begeleider op school. School en werkvloer moeten er samen voor zorgen dat de jongere op het einde van het traject alle competenties verworven heeft.
Voor elke opleiding is er een standaardtraject voor duaal leren, gebaseerd op een of meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle kennis, competenties en activiteiten opgesomd die werknemers in dit beroep onder de knie moeten hebben.

De leerlingen Florist duaal zullen veel praktijkervaring kunnen opdoen door te werken in een bloemenzaak, tuincentrum of een gespecialiseerd bedrijf (bv. bloemen- en plantengroothandel). Ze zullen leren bloemen en planten verzorgen, verwerken en/of verkopen en verpakken voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken, decoraties, gedroogde bloemen, accessoires, …) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen, zorgproducten), bestellingen aannemen en advies geven aan klanten conform de eigen huisstijl teneinde een goed product af te leveren en maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Ze zullen leren zelfstandig en in een team te werken waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

In tegenstelling tot de het 7e specialisatiejaar BSO Bloemsierkunst leggen de leerlingen Florist duaal op het einde van het schooljaar geen geïntegreerde proef af. Ze zullen namelijk gedurende een gans schooljaar competenties leren en inoefenen in het bedrijf en daar ook op geëvalueerd worden.

Het vinden van geschikte werkplekken vormt geen probleem. Onze school werkt reeds jarenlang samen met gerenommeerde floristen en groothandels. Onze leerlingen nemen regelmatig deel aan evenementen en wedstrijden voor bloemdecoratie en vallen regelmatig in de prijzen.

Wie kan instappen

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO Bloemsierkunst kunnen leerlingen terecht die een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs in het studiegebied Land- en Tuinbouw behaalden, of in datzelfde studiegebied een diploma secundair onderwijs haalden. Wie dit haalde in een ander studiegebied kan na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad toegelaten worden om de opleiding te volgen. Leerlingen die dit 7e specialisatiejaar Florist duaal wensen aan te vatten, werken graag met bloemen en bezitten daarenboven een flinke portie creativiteit en zin voor esthetiek.

Studieverloop

Wie met vrucht slaagt in het 7e specialisatiejaar BSO Florist duaal behaalt het diploma secundair onderwijs. Hiermee vergroot men zijn slaagkansen op de arbeidsmarkt. Tevens behaalt de leerling een bewijs van onderwijskwalificatie “florist duaal” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie “florist” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader.

Wie reeds in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, behaalt het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar. Tevens behaalt de leerling een bewijs van onderwijskwalificatie “florist duaal” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie “florist” niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding bereidt jongeren voor op een functie in de sector van de bloemsierkunst (bloemenwinkel, tuincentrum, groothandel, bloemenveiling, …) of het uitbaten van een eigen bloemenzaak. Ook in aanverwante sectoren zoals de evenementensector, etalagist, decorateur, … zijn er heel wat mogelijkheden.

Lessentabellen