Tectura Tuinbouwschool Melle

7de jaar Gespecialiseerde Dierenverzorging

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

3E LEERJAAR, GESPECIALISEERDE DIERENVERZORGING

Wie zich na het 6e jaar BSO Dierenzorg verder wil specialiseren en zijn kennis van de dierensector uitdiepen, kan voortaan terecht in Tuinbouwschool Melle. Voor beroepsleerlingen in de studierichting ‘Dier’ die tot nu toe slechts een getuigschrift van de 3de graad BSO konden behalen, ligt vanaf schooljaar 2018-2019 via het zevende Specialisatiejaar Gespecialiseerde dierenverzorging een diploma binnen het bereik. Dat is een belangrijke meerwaarde voor de studierichting en zet tegelijk de deur naar de arbeidsmarkt wijd open.

Het 7e jaar is zowel een vervolmakingsjaar als een finaliteit. Het bouwt verder op de eerder verworven competenties uit de voorgaande jaren en is nog meer dan in de vooropleiding het geval was zeer praktisch opgevat. Wie instapt heeft waarschijnlijk reeds een job binnen de dierensector voor ogen en krijgt nu de kans om daar voluit voor te gaan. De studie is zo opgevat dat de overgang naar de werkvloer in de opleiding zelf vervat zit.

De lessentabel bestaat deels uit een gemeenschappelijk gedeelte met vakken die breed vormend zijn en door alle leerlingen gevolgd worden. Zo wordt de kennis van de leerlingen aangescherpt via modules over Wetgeving, Verkooptechnieken en communicatie, Voortplanting en genetica.

In de module Wetgeving komen aspecten aan bod zoals de bevoegdheden van een dierenasiel, dierenpensions, opvangcentrum; de wetgeving m.b.t. het houden van dieren in een asiel/pension/dierentuin/pretpark/kinderboerderij; de wetgeving m.b.t. dierenspeciaalzaken; de wetgeving m.b.t. de huisvesting van productiedieren en paarden; Europese richtlijnen i.v.m. dierproeven en dierenwelzijn; …

In de module Verkooptechnieken en communicatie maken leerlingen kennis met de basisprincipes bij het maken van productpresentaties. Men leert artikelen verkoopsklaar maken, etaleren en presenteren. Ook items zoals bedrijfsadministratie, bedrijfscommunicatie, verkooptechnieken en –strategieën en communicatietechnieken komen uitgebreid aan bod.

In de module Voortplanting en genetica worden items m.b.t. geboorteregeling bij dieren, problemen i.v.m. vruchtbaarheid, overervingsmechanismen, genetische code, genetische manipulaties en ontwikkeling van transgene dieren, selectie en fokmethoden uitvoerig besproken.

De praktijklessen in 7 DZG zijn niet zomaar een voortzetting van wat in de vorige jaren aan bod kwam, maar een verzameling van zeer specifieke werken zoals huisvesting (onderhoud van leef- en werkruimtes, klimaatregeling, inrichting van dierenverblijven, inrichting van een handelspand, …) en verzorging en behandeling van dieren (herkennen van ziektesymptomen, therapie van dieren, EHBO bij dieren, proefdierverzorging, dierenwelzijn en ethiek). Dat stelt de leerlingen in staat om op het einde van de opleiding zelfstandig binnen de dierenzorgsector aan de slag te gaan.

De praktijklessen zijn ook nodig als voorbereiding op de stage. Elke week gaan de leerlingen 1 dag op stage op een bedrijf in de dierenzorgsector, dat gelinkt is aan de context die ze gekozen hebben. Op de stageplaats komen die zaken aan bod, waarvoor de school minder gespecialiseerd is. Dit geeft aan de richting een grote meerwaarde. Om de leerwinst nog te verhogen en de horizon van de leerlingen te verruimen, worden er ook uitstappen en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Hét uitgangspunt van het 7e jaar is de directe aansluiting van de schoolse opleiding op de arbeidsmarkt. Vandaar dat er in het curriculum een volle dag stage opgenomen is. Daarnaast is er voor de individuele leerling de mogelijkheid om uit een aantal contexten te kiezen. Na ruggenspraak met de sector en na bij onze eigen leerlingen te hebben gepeild naar hun persoonlijke interesse worden er drie contexten aangeboden: medewerker dierenpark of opvangcentrum, medewerker houderij grote zoogdieren (paard en rund) en ten slotte medewerker trimsalon.

De keuze van het stagebedrijf is afgestemd op de module die de voorkeur van de leerling wegdraagt.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het hele schooljaar aan werken.

In het 3e leerjaar van 3e graad BSO, Gespecialiseerde dierenverzorging kunnen leerlingen terecht die het 1ste en 2de leerjaar van de 3e graad TSO Dier- en landbouwtechnische wetenschappen of 3de graad BSO Dierenzorg met succes hebben doorlopen.

Zij-instromers uit een andere studierichting die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, krijgen via een voorbereidingsprogramma de kans om te schakelen.

Algemeen

3E LEERJAAR, GESPECIALISEERDE DIERENVERZORGING

Wie zich na het 6e jaar BSO Dierenzorg verder wil specialiseren en zijn kennis van de dierensector uitdiepen, kan voortaan terecht in Tuinbouwschool Melle. Voor beroepsleerlingen in de studierichting ‘Dier’ die tot nu toe slechts een getuigschrift van de 3de graad BSO konden behalen, ligt vanaf schooljaar 2018-2019 via het zevende Specialisatiejaar Gespecialiseerde dierenverzorging een diploma binnen het bereik. Dat is een belangrijke meerwaarde voor de studierichting en zet tegelijk de deur naar de arbeidsmarkt wijd open.

Het 7e jaar is zowel een vervolmakingsjaar als een finaliteit. Het bouwt verder op de eerder verworven competenties uit de voorgaande jaren en is nog meer dan in de vooropleiding het geval was zeer praktisch opgevat. Wie instapt heeft waarschijnlijk reeds een job binnen de dierensector voor ogen en krijgt nu de kans om daar voluit voor te gaan. De studie is zo opgevat dat de overgang naar de werkvloer in de opleiding zelf vervat zit.

De lessentabel bestaat deels uit een gemeenschappelijk gedeelte met vakken die breed vormend zijn en door alle leerlingen gevolgd worden. Zo wordt de kennis van de leerlingen aangescherpt via modules over Wetgeving, Verkooptechnieken en communicatie, Voortplanting en genetica.

In de module Wetgeving komen aspecten aan bod zoals de bevoegdheden van een dierenasiel, dierenpensions, opvangcentrum; de wetgeving m.b.t. het houden van dieren in een asiel/pension/dierentuin/pretpark/kinderboerderij; de wetgeving m.b.t. dierenspeciaalzaken; de wetgeving m.b.t. de huisvesting van productiedieren en paarden; Europese richtlijnen i.v.m. dierproeven en dierenwelzijn; …

In de module Verkooptechnieken en communicatie maken leerlingen kennis met de basisprincipes bij het maken van productpresentaties. Men leert artikelen verkoopsklaar maken, etaleren en presenteren. Ook items zoals bedrijfsadministratie, bedrijfscommunicatie, verkooptechnieken en –strategieën en communicatietechnieken komen uitgebreid aan bod.

In de module Voortplanting en genetica worden items m.b.t. geboorteregeling bij dieren, problemen i.v.m. vruchtbaarheid, overervingsmechanismen, genetische code, genetische manipulaties en ontwikkeling van transgene dieren, selectie en fokmethoden uitvoerig besproken.

De praktijklessen in 7 DZG zijn niet zomaar een voortzetting van wat in de vorige jaren aan bod kwam, maar een verzameling van zeer specifieke werken zoals huisvesting (onderhoud van leef- en werkruimtes, klimaatregeling, inrichting van dierenverblijven, inrichting van een handelspand, …) en verzorging en behandeling van dieren (herkennen van ziektesymptomen, therapie van dieren, EHBO bij dieren, proefdierverzorging, dierenwelzijn en ethiek). Dat stelt de leerlingen in staat om op het einde van de opleiding zelfstandig binnen de dierenzorgsector aan de slag te gaan.

De praktijklessen zijn ook nodig als voorbereiding op de stage. Elke week gaan de leerlingen 1 dag op stage op een bedrijf in de dierenzorgsector, dat gelinkt is aan de context die ze gekozen hebben. Op de stageplaats komen die zaken aan bod, waarvoor de school minder gespecialiseerd is. Dit geeft aan de richting een grote meerwaarde. Om de leerwinst nog te verhogen en de horizon van de leerlingen te verruimen, worden er ook uitstappen en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Hét uitgangspunt van het 7e jaar is de directe aansluiting van de schoolse opleiding op de arbeidsmarkt. Vandaar dat er in het curriculum een volle dag stage opgenomen is. Daarnaast is er voor de individuele leerling de mogelijkheid om uit een aantal contexten te kiezen. Na ruggenspraak met de sector en na bij onze eigen leerlingen te hebben gepeild naar hun persoonlijke interesse worden er drie contexten aangeboden: medewerker dierenpark of opvangcentrum, medewerker houderij grote zoogdieren (paard en rund) en ten slotte medewerker trimsalon.

De keuze van het stagebedrijf is afgestemd op de module die de voorkeur van de leerling wegdraagt.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het hele schooljaar aan werken.

Wie kan instappen

In het 3e leerjaar van 3e graad BSO, Gespecialiseerde dierenverzorging kunnen leerlingen terecht die het 1ste en 2de leerjaar van de 3e graad TSO Dier- en landbouwtechnische wetenschappen of 3de graad BSO Dierenzorg met succes hebben doorlopen.

Zij-instromers uit een andere studierichting die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, krijgen via een voorbereidingsprogramma de kans om te schakelen.

Studieverloop

Leerlingen die met vrucht slagen in het derde leerjaar van de derde graad, Gespecialiseerde dierenverzorging behalen een diploma secundair onderwijs. Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, behalen dan een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs ingericht onder vorm van een specialisatiejaar.

Toekomstperspectieven

– De opleiding is gericht op tewerkstelling in de landbouwsector, de petcaresector en aanverwante sectoren.

– Voorbeelden van tewerkstellingsmogelijkheden en jobprofielen in de sector:

 • groothandel in dierenbenodigdheden en –voeders;
 • kweek van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren;
 • groot- & kleinhandel van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren;
 • dierenspeciaalzaken;
 • dierenasielen, opvangcentra en pensions hengelsportspeciaalzaken;
 • (ambachtelijke) dierverzorgende bedrijven, zoals dierenpensions en trimsalons;
 • dierenbegraafplaatsen en –crematoria;
 • ondernemers in tuinartikelen, voor zover hun assortiment zich ook uitstrekt tot de huisdierenbranche;
 • instructeur en beheerder van een manege of centrum voor hippotherapie;
 • dierentuinen;
 • kinderboerderijen

– het runnen van een eigen bedrijf.

Lessentabellen