Tectura Tuinbouwschool Melle

7de jaar Bloemsierkunst

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

3E LEERJAAR, BLOEMSIERKUNST

In het 7e specialisatiejaar bloemsierkunst krijgen de leerlingen een creatief vormende en praktische opleiding. In het specifiek gedeelte worden ze vertrouwd gemaakt met aspecten zoals opbouwtechnieken/stijlkennis, nomenclatuur, verkoopstechnieken en houdbaarheid en kwaliteit. Deze vakken worden zowel theoretisch als praktijkgericht aangebracht.

Elke week is er 4 uur praktijk, waarin de leerlingen leren hoe ze bloemen kunnen gebruiken als decoratief element. Ze leren hun ideeën met de juiste (opbouw)technieken uitvoeren. Daarnaast leren ze hoe ze een concept technisch kunnen uitwerken, rekening houdend met de vergankelijkheid van bloemen. Vorm, kleur, techniek, combineren van materialen en kleuren, stijlkennis en contrasten komen in elke praktijkles uitgebreid aan bod. De praktijklessen bereiden voor op de stage. De leerlingen gaan wekelijks 1 dag op stage in een bloemenzaak. De praktijklessen én de stage dragen bij tot het verwerven van de nodige attitudes en vaardigheden om het beroep te kunnen uitoefenen.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het ganse schooljaar aan werken. Dit is een persoonlijk werk van de leerlingen en een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en leren. Naast beroepsvaardigheden worden ook manuele vaardigheden en communicatievaardigheden geëvalueerd. De nadruk ligt vooral op een praktische proef, waarbij de leerlingen gedurende het schooljaar diverse opgelegde taken, in de mate van het mogelijke zelfstandig uitvoeren. Daarnaast moeten de leerlingen ook een theoretisch gedeelte afleggen, waarbij ze gedurende het schooljaar informatie en documentatie in verband met een onderwerp eigen aan de richting bloemsierkunst opzoeken en verwerken in een documentatiemap.

In de loop van dit 7de specialisatiejaar, groeien de leerlingen uit tot professionele floristen met een eigen visie en persoonlijke stijl.

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO Bloemsierkunst kunnen leerlingen terecht die een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs in het studiegebied Land- en Tuinbouw behaalden, of in datzelfde studiegebied een diploma secundair onderwijs haalden. Wie dit haalde in een ander studiegebied kan na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad toegelaten worden om de opleiding te volgen. Leerlingen die dit 7e specialisatiejaar Bloemsierkunst wensen aan te vatten, werken graag met bloemen en bezitten daarenboven een flinke portie creativiteit en zin voor esthetiek.

 

Algemeen

3E LEERJAAR, BLOEMSIERKUNST

In het 7e specialisatiejaar bloemsierkunst krijgen de leerlingen een creatief vormende en praktische opleiding. In het specifiek gedeelte worden ze vertrouwd gemaakt met aspecten zoals opbouwtechnieken/stijlkennis, nomenclatuur, verkoopstechnieken en houdbaarheid en kwaliteit. Deze vakken worden zowel theoretisch als praktijkgericht aangebracht.

Elke week is er 4 uur praktijk, waarin de leerlingen leren hoe ze bloemen kunnen gebruiken als decoratief element. Ze leren hun ideeën met de juiste (opbouw)technieken uitvoeren. Daarnaast leren ze hoe ze een concept technisch kunnen uitwerken, rekening houdend met de vergankelijkheid van bloemen. Vorm, kleur, techniek, combineren van materialen en kleuren, stijlkennis en contrasten komen in elke praktijkles uitgebreid aan bod. De praktijklessen bereiden voor op de stage. De leerlingen gaan wekelijks 1 dag op stage in een bloemenzaak. De praktijklessen én de stage dragen bij tot het verwerven van de nodige attitudes en vaardigheden om het beroep te kunnen uitoefenen.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het ganse schooljaar aan werken. Dit is een persoonlijk werk van de leerlingen en een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en leren. Naast beroepsvaardigheden worden ook manuele vaardigheden en communicatievaardigheden geëvalueerd. De nadruk ligt vooral op een praktische proef, waarbij de leerlingen gedurende het schooljaar diverse opgelegde taken, in de mate van het mogelijke zelfstandig uitvoeren. Daarnaast moeten de leerlingen ook een theoretisch gedeelte afleggen, waarbij ze gedurende het schooljaar informatie en documentatie in verband met een onderwerp eigen aan de richting bloemsierkunst opzoeken en verwerken in een documentatiemap.

In de loop van dit 7de specialisatiejaar, groeien de leerlingen uit tot professionele floristen met een eigen visie en persoonlijke stijl.

Wie kan instappen

In het 3e leerjaar van de 3e graad BSO Bloemsierkunst kunnen leerlingen terecht die een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs in het studiegebied Land- en Tuinbouw behaalden, of in datzelfde studiegebied een diploma secundair onderwijs haalden. Wie dit haalde in een ander studiegebied kan na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad toegelaten worden om de opleiding te volgen. Leerlingen die dit 7e specialisatiejaar Bloemsierkunst wensen aan te vatten, werken graag met bloemen en bezitten daarenboven een flinke portie creativiteit en zin voor esthetiek.

 

Studieverloop

Wie met vrucht slaagt in het 3e leerjaar van de 3e graad Bloemsierkunst behaalt het diploma secundair onderwijs. Wie reeds in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, behaalt het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar. De leerlingen die slagen voor het vak bedrijfsbeheer (gegeven in het 2e en 3e leerjaar van de 3e graad BSO) behalen het attest bedrijfsbeheer.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op: een functie in de sector van de bloemsierkunst (bloemenwinkel, tuincentrum,…) het uitbaten van een eigen bloemenzaak.

Lessentabellen