Tectura Tuinbouwschool Melle

7de jaar Agro- en Groenbeheer

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

In de Se-n-se 3de graad TSO Agro- en groenbeheer worden de leerlingen opgeleid tot zelfstandig ondernemer of tot het kunnen waarnemen van een leidinggevende rol in een bedrijf. Deze praktijkgerichte opleiding slaat een brug tussen school en bedrijfswereld zodat een overstap naar de werkvloer vergemakkelijkt wordt. In het specifiek gedeelte wordt praktijkervaring opgedaan en wordt mechanisatie uitgebreid behandeld. Tijdens seminarie brengen de leerlingen bezoeken aan diverse bedrijven in de diensten- en productiesector, toeleveringsbedrijven en vakbeurzen. Verder krijgen de leerlingen de basiskennis bedrijfsbeheer mee en wordt er aandacht besteed aan computerondersteund ondernemen.
De leerlingen zullen in de loop van het jaar ook een stand of beurs helpen opbouwen. Tevens maakt het bijwonen van voordrachten of seminaries deel uit van het programma.
Afgestudeerden aan deze opleiding zijn inzetbaar in alle deelsectoren van de land- en tuinbouw. We denken hierbij aan Tuinaanleg en -onderhoud – Boomkwekerij – Bloemenwinkel – Tuincentrum – Bloementeelt – Groenteteelt – Fruitteelt – Melkvee – Melkverwerking – Varkenshouderij – Akkerbouw – Paardenhouderij – Manege – Loonwerken – Mechanisatie en Machines – Dierenverzorging.

Een Se-n-Se is sterk beroepsgericht. De opleiding bevat een aanzienlijk aandeel werkplekleren, d.w.z. activiteiten die gericht zijn op het verwerven van beroepsgerichte competenties, waarbij niet de school maar de arbeidssituatie de concrete leeromgeving is. Elke week gaan de leerlingen 2 dagen (keuzemodule Tuinbouw) of 2,5 dagen (keuzemodule Dierenzorg) op stage op een bedrijf in de diensten- of productiesector of op een toeleveringsbedrijf. Gedurende het jaar wordt geroteerd tussen twee stagebedrijven. Tijdens de stage komen vooral die aspecten van de opleiding aan bod waarvoor de school minder goed toegerust is dan een gespecialiseerd bedrijf. Het concept van het halftijds les volgen – halftijds stage lopen, geeft deze richting een echte meerwaarde.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het ganse schooljaar aan werken. Dit is een persoonlijk werk van de leerlingen en een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en leren. Naast beroepsvaardigheden worden ook algemene kennis en communicatievaardigheden geëvalueerd.
De geïntegreerde proef bestaat uit volgende onderdelen:

  • een opdracht, waarbij de leerling publiciteit maakt voor het bedrijf waar hij stage loopt
  • een opdracht waarbij de leerling, uitgaande van een interview, een overzicht maakt van de belangrijkste taken van de bedrijfsleider van een stageplaats
  • bedrijfsstudies van de stageplaatsen
  • een kostenberekening en kostenvergelijking van investeringen die nodig zijn in een bedrijf (stageplaats)

Tijdens de Se-n-Se verwerft de student niet enkel beroepscompetenties waarmee hij met succes toekomstige beroepsactiviteiten kan uitoefenen. De opleiding wil een tussensport op de onderwijsladder zijn en de soms brede kloof tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding verkleinen. Vandaar dat er ook gefocust wordt op het ontwikkelen van competenties die uitmonden in een onderwijskwalificatie, wat de student moet wapenen om met succes studies in het hoger onderwijs aan te vatten.

Het specialisatiejaar Agro- en groenbeheer richt zich in de eerste plaats tot de leerlingen die een diploma secundair onderwijs in het studiegebied Land- en tuinbouw behaalden. Zowel TSO- als BSO-leerlingen komen voor 7 AGG in aanmerking. Wie een diploma secundair onderwijs in 6 TSO of in 7 BSO haalde, bezit zeker de nodige vooropleiding om probleemloos het niveau te halen dat de opleiding vereist. Eveneens leerlingen die een diploma secundair onderwijs hebben behaald in een ander studiedomein, kunnen na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad de opleiding volgen. Er kan desgevallend een toelatingsproef worden afgenomen.

Algemeen

In de Se-n-se 3de graad TSO Agro- en groenbeheer worden de leerlingen opgeleid tot zelfstandig ondernemer of tot het kunnen waarnemen van een leidinggevende rol in een bedrijf. Deze praktijkgerichte opleiding slaat een brug tussen school en bedrijfswereld zodat een overstap naar de werkvloer vergemakkelijkt wordt. In het specifiek gedeelte wordt praktijkervaring opgedaan en wordt mechanisatie uitgebreid behandeld. Tijdens seminarie brengen de leerlingen bezoeken aan diverse bedrijven in de diensten- en productiesector, toeleveringsbedrijven en vakbeurzen. Verder krijgen de leerlingen de basiskennis bedrijfsbeheer mee en wordt er aandacht besteed aan computerondersteund ondernemen.
De leerlingen zullen in de loop van het jaar ook een stand of beurs helpen opbouwen. Tevens maakt het bijwonen van voordrachten of seminaries deel uit van het programma.
Afgestudeerden aan deze opleiding zijn inzetbaar in alle deelsectoren van de land- en tuinbouw. We denken hierbij aan Tuinaanleg en -onderhoud – Boomkwekerij – Bloemenwinkel – Tuincentrum – Bloementeelt – Groenteteelt – Fruitteelt – Melkvee – Melkverwerking – Varkenshouderij – Akkerbouw – Paardenhouderij – Manege – Loonwerken – Mechanisatie en Machines – Dierenverzorging.

Een Se-n-Se is sterk beroepsgericht. De opleiding bevat een aanzienlijk aandeel werkplekleren, d.w.z. activiteiten die gericht zijn op het verwerven van beroepsgerichte competenties, waarbij niet de school maar de arbeidssituatie de concrete leeromgeving is. Elke week gaan de leerlingen 2 dagen (keuzemodule Tuinbouw) of 2,5 dagen (keuzemodule Dierenzorg) op stage op een bedrijf in de diensten- of productiesector of op een toeleveringsbedrijf. Gedurende het jaar wordt geroteerd tussen twee stagebedrijven. Tijdens de stage komen vooral die aspecten van de opleiding aan bod waarvoor de school minder goed toegerust is dan een gespecialiseerd bedrijf. Het concept van het halftijds les volgen – halftijds stage lopen, geeft deze richting een echte meerwaarde.

In dat jaar moeten de leerlingen ook een geïntegreerde proef afleggen, waar ze gedurende het ganse schooljaar aan werken. Dit is een persoonlijk werk van de leerlingen en een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en leren. Naast beroepsvaardigheden worden ook algemene kennis en communicatievaardigheden geëvalueerd.
De geïntegreerde proef bestaat uit volgende onderdelen:

  • een opdracht, waarbij de leerling publiciteit maakt voor het bedrijf waar hij stage loopt
  • een opdracht waarbij de leerling, uitgaande van een interview, een overzicht maakt van de belangrijkste taken van de bedrijfsleider van een stageplaats
  • bedrijfsstudies van de stageplaatsen
  • een kostenberekening en kostenvergelijking van investeringen die nodig zijn in een bedrijf (stageplaats)

Tijdens de Se-n-Se verwerft de student niet enkel beroepscompetenties waarmee hij met succes toekomstige beroepsactiviteiten kan uitoefenen. De opleiding wil een tussensport op de onderwijsladder zijn en de soms brede kloof tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding verkleinen. Vandaar dat er ook gefocust wordt op het ontwikkelen van competenties die uitmonden in een onderwijskwalificatie, wat de student moet wapenen om met succes studies in het hoger onderwijs aan te vatten.

Wie kan instappen

Het specialisatiejaar Agro- en groenbeheer richt zich in de eerste plaats tot de leerlingen die een diploma secundair onderwijs in het studiegebied Land- en tuinbouw behaalden. Zowel TSO- als BSO-leerlingen komen voor 7 AGG in aanmerking. Wie een diploma secundair onderwijs in 6 TSO of in 7 BSO haalde, bezit zeker de nodige vooropleiding om probleemloos het niveau te halen dat de opleiding vereist. Eveneens leerlingen die een diploma secundair onderwijs hebben behaald in een ander studiedomein, kunnen na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad de opleiding volgen. Er kan desgevallend een toelatingsproef worden afgenomen.

Studieverloop

Leerlingen die slagen in de Se-n-se derde graad TSO, Agro- en groenbeheer behalen het certificaat van een opleiding Secundair-na-secundair.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op:

  • enerzijds het zelfstandig beheren van een onderneming in de agrarische sector;
  • anderzijds het vervullen van een leidinggevende functie als werknemer in de dienstensector, de productiesector of in een toeleveringsbedrijf binnen de brede agrarische sector.

Lessentabellen