Tectura Tuinbouwschool Melle

3de graad Planttechnische Wetenschappen

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Deze opleiding richt zich tot jongeren met liefde voor de natuur en het buitenleven. Wie dit studieterrein kiest, geeft aan dat hij of zij ook de technische en economische aspecten van de land- en tuinbouwsector wil leren kennen. Onze opleidingen zijn afgestemd op wat zich in de realiteit op de werkvloer afspeelt. In onze moderne aanpak hebben milieu, automatisering en informatisering een ruim aandeel. Gezien het belang dat wij hechten aan duurzame ontwikkeling komen ook de biologische en geïntegreerde teeltwijzen aan bod.

Wij leiden leerlingen op tot polyvalente en flexibele mensen. De leerlingen bekwamen zich verder in diverse aspecten van de tuinbouw zoals teelttechnieken, tuinaanleg en -onderhoud, kennis en veilig gebruik van machines, plantenkennis en gewasbescherming. Net als in de eerste en de tweede graad wordt ook hier ruime aandacht besteed aan het vak nomenclatuur. De technische vakken tuinbouw worden vanuit theoretische hoek ondersteund. Vandaar dat vakken als toegepaste chemie, toegepaste biologie en toegepaste ecologie eveneens deel uitmaken van het studiepakket. De praktische en teelttechnische kant van de opleiding zit verwerkt in de praktijklessen. Deze opleiding is bijzonder ervaringsgericht, vandaar de blokstage die de leerlingen van het 2e leerjaar van de 3e graad in een geselecteerd tuinbouwbedrijf doorlopen.

Tijdens dit laatste schooljaar wordt er ook gewerkt aan een geïntegreerde proef. In dit eindwerk komen verschillende vaardigheden en disciplines aan bod. De GIP bestaat uit een theoretisch werk waarbij de leerlingen in de loop van het schooljaar informatie, documentatie, … in verband met een (teelt)technisch onderwerp opzoeken en verwerken en een praktische proef waarbij de leerlingen in groep een tuinontwerp (her)aanleggen en waar de leerlingen tijdens de praktijklessen gedurende het schooljaar aan werken.

Leerlingen die de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (keuzemodule plant) succesvol hebben doorlopen (A-attest), stromen logischerwijze door naar 5 TSO Planttechnische wetenschappen. Tevens bevolken aanzienlijk veel late instromers deze studierichting. Ook wie uit het ASO of KSO komt, bv. een leerling met een B-attest en clausulering ASO-KSO, kan perfect aansluiten in de 3e graad. Voor wie zich geroepen voelt om later landschaps- en tuinarchitectuur te studeren, is dit een ideale vooropleiding. Het is uiteraard zo dat wie pas in de 3e graad instapt, voldoende gemotiveerd en bereid moet zijn om een extra inspanning te leveren voor de richtingspecifieke vakken. Deze leerlingen worden hierbij ondersteund met het nodige cursusmateriaal en individuele studiebegeleiding.

Algemeen

PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Deze opleiding richt zich tot jongeren met liefde voor de natuur en het buitenleven. Wie dit studieterrein kiest, geeft aan dat hij of zij ook de technische en economische aspecten van de land- en tuinbouwsector wil leren kennen. Onze opleidingen zijn afgestemd op wat zich in de realiteit op de werkvloer afspeelt. In onze moderne aanpak hebben milieu, automatisering en informatisering een ruim aandeel. Gezien het belang dat wij hechten aan duurzame ontwikkeling komen ook de biologische en geïntegreerde teeltwijzen aan bod.

Wij leiden leerlingen op tot polyvalente en flexibele mensen. De leerlingen bekwamen zich verder in diverse aspecten van de tuinbouw zoals teelttechnieken, tuinaanleg en -onderhoud, kennis en veilig gebruik van machines, plantenkennis en gewasbescherming. Net als in de eerste en de tweede graad wordt ook hier ruime aandacht besteed aan het vak nomenclatuur. De technische vakken tuinbouw worden vanuit theoretische hoek ondersteund. Vandaar dat vakken als toegepaste chemie, toegepaste biologie en toegepaste ecologie eveneens deel uitmaken van het studiepakket. De praktische en teelttechnische kant van de opleiding zit verwerkt in de praktijklessen. Deze opleiding is bijzonder ervaringsgericht, vandaar de blokstage die de leerlingen van het 2e leerjaar van de 3e graad in een geselecteerd tuinbouwbedrijf doorlopen.

Tijdens dit laatste schooljaar wordt er ook gewerkt aan een geïntegreerde proef. In dit eindwerk komen verschillende vaardigheden en disciplines aan bod. De GIP bestaat uit een theoretisch werk waarbij de leerlingen in de loop van het schooljaar informatie, documentatie, … in verband met een (teelt)technisch onderwerp opzoeken en verwerken en een praktische proef waarbij de leerlingen in groep een tuinontwerp (her)aanleggen en waar de leerlingen tijdens de praktijklessen gedurende het schooljaar aan werken.

Wie kan instappen

Leerlingen die de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (keuzemodule plant) succesvol hebben doorlopen (A-attest), stromen logischerwijze door naar 5 TSO Planttechnische wetenschappen. Tevens bevolken aanzienlijk veel late instromers deze studierichting. Ook wie uit het ASO of KSO komt, bv. een leerling met een B-attest en clausulering ASO-KSO, kan perfect aansluiten in de 3e graad. Voor wie zich geroepen voelt om later landschaps- en tuinarchitectuur te studeren, is dit een ideale vooropleiding. Het is uiteraard zo dat wie pas in de 3e graad instapt, voldoende gemotiveerd en bereid moet zijn om een extra inspanning te leveren voor de richtingspecifieke vakken. Deze leerlingen worden hierbij ondersteund met het nodige cursusmateriaal en individuele studiebegeleiding.

Studieverloop

De leerlingen die slagen in het 2e leerjaar van de 3e graad TSO Planttechnische wetenschappen behalen het diploma secundair onderwijs. De opleiding voldoet tevens aan de eisen opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid voor het bekomen van een fytolicentie.

Toekomstperspectieven

De opleiding TSO Planttechnische wetenschappen bereidt voor op

  • een functie in de productiesector (sierteelt – sierboomteelt – groenteteelt – fruitteelt) of de dienstensector (tuinaanleg – groenbeheer – natuurbeheer – bloemsierkunst – …).
  • het runnen van een eigen bedrijf
  • het volgen van een Se-n-se (Secundair-na-secundair) derde graad TSO Agro- en groenbeheer. Dit specialisatiejaar wordt ingericht op onze school. Wie slaagt voor het vak bedrijfsbeheer (in het 2de en 3de leerjaar van de derde graad en in de Se-n-se) behaalt het attest bedrijfsbeheer.
  • een verdere opleiding in het hoger onderwijs: een professioneel gerichte bachelor. De opleidingen bachelor agro- en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement) en bachelor landschaps- en tuinarchitectuur sluiten het best aan bij deze opleiding.

Lessentabellen