Tectura Tuinbouwschool Melle

3de graad Chemie

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

GRAADPROFIEL 3E GRAAD TSO CHEMIE

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met talent voor exacte wetenschappen, wiskunde en techniek. De Vlaamse industrie transformeert zich steeds meer richting innovatie gecombineerd met duurzaamheid. Wie zijn talenten op het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering wenst af te stemmen, kan daar concreet via zijn studies chemie in het secundair onderwijs vorm aan geven.

Kiezen voor een beroep binnen het domein van Life Sciences, meer bepaald de chemie, is kiezen voor een sector die focust op klimaatbescherming, efficiënt energiegebruik, (voedsel)veiligheid, gezondheid. De chemiesector maakt een groot deel uit van ons dagelijks leven. Hij zorgt voor de productontwikkeling van meststoffen, medicijnen, cosmetica, isolatiematerialen, kunststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, inkten, verven en vernissen, smeermiddelen,…

De studierichting Chemie is erop gericht leerlingen inzicht te geven in chemische processen en de samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en maatschappij. Die kennis kunnen ze opdoen in specifieke vakken zoals algemene en organische chemie, analytische chemie, fysico-elektrochemie en chemische technologie. In algemeen wetenschappelijke vakken (bv. toegepaste biologie, toegepaste fysica,…) worden aanvullende inzichten verworven.

In deze opleiding zijn de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van experimenten van groot belang. Die worden dan ook via ervaringsgericht leren doorlopend in de vakken labo organische chemie en labo analytische chemie getraind. In het 2de leerjaar van de 3de graad werken de leerlingen aan een geïntegreerde proef. Die bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin een wetenschappelijk onderwerp wordt behandeld en een aanvullend praktisch deel (opstellen en uitvoeren van proeven en nadien verwerken van de resultaten). In de GIP staat het persoonlijk werk van de leerlingen centraal. Het is een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en begeleid zelfstandig leren. De leerlingen doorlopen het laatste leerjaar een blokstage van 2 weken in een bedrijf, onderzoekscentrum of labo.

Leerlingen die geslaagd zijn in de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen, Techniek-wetenschappen, Industriële wetenschappen zijn het beste voorbereid om in de 3de graad TSO Chemie in te stappen. Ook gemotiveerde leerlingen uit ASO-richtingen zoals ‘Wetenschappen’ kunnen deze studierichting met kans op succes aanvatten. Voor wie een specifieke vooropleiding heeft gemist, is het aanbevolen een technisch-wetenschappelijke basis te hebben. Als dat niet zo is, dan dient de leerling zich snel bij te werken, vooral voor de wetenschappelijke vakken. Daarbij biedt de school concrete hulp.

Algemeen

GRAADPROFIEL 3E GRAAD TSO CHEMIE

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met talent voor exacte wetenschappen, wiskunde en techniek. De Vlaamse industrie transformeert zich steeds meer richting innovatie gecombineerd met duurzaamheid. Wie zijn talenten op het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering wenst af te stemmen, kan daar concreet via zijn studies chemie in het secundair onderwijs vorm aan geven.

Kiezen voor een beroep binnen het domein van Life Sciences, meer bepaald de chemie, is kiezen voor een sector die focust op klimaatbescherming, efficiënt energiegebruik, (voedsel)veiligheid, gezondheid. De chemiesector maakt een groot deel uit van ons dagelijks leven. Hij zorgt voor de productontwikkeling van meststoffen, medicijnen, cosmetica, isolatiematerialen, kunststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, inkten, verven en vernissen, smeermiddelen,…

De studierichting Chemie is erop gericht leerlingen inzicht te geven in chemische processen en de samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en maatschappij. Die kennis kunnen ze opdoen in specifieke vakken zoals algemene en organische chemie, analytische chemie, fysico-elektrochemie en chemische technologie. In algemeen wetenschappelijke vakken (bv. toegepaste biologie, toegepaste fysica,…) worden aanvullende inzichten verworven.

In deze opleiding zijn de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van experimenten van groot belang. Die worden dan ook via ervaringsgericht leren doorlopend in de vakken labo organische chemie en labo analytische chemie getraind. In het 2de leerjaar van de 3de graad werken de leerlingen aan een geïntegreerde proef. Die bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin een wetenschappelijk onderwerp wordt behandeld en een aanvullend praktisch deel (opstellen en uitvoeren van proeven en nadien verwerken van de resultaten). In de GIP staat het persoonlijk werk van de leerlingen centraal. Het is een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en begeleid zelfstandig leren. De leerlingen doorlopen het laatste leerjaar een blokstage van 2 weken in een bedrijf, onderzoekscentrum of labo.

Wie kan instappen

Leerlingen die geslaagd zijn in de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen, Techniek-wetenschappen, Industriële wetenschappen zijn het beste voorbereid om in de 3de graad TSO Chemie in te stappen. Ook gemotiveerde leerlingen uit ASO-richtingen zoals ‘Wetenschappen’ kunnen deze studierichting met kans op succes aanvatten. Voor wie een specifieke vooropleiding heeft gemist, is het aanbevolen een technisch-wetenschappelijke basis te hebben. Als dat niet zo is, dan dient de leerling zich snel bij te werken, vooral voor de wetenschappelijke vakken. Daarbij biedt de school concrete hulp.

Studieverloop

De leerlingen die slagen in het 2e leerjaar van de 3e graad TSO Chemie behalen het diploma secundair onderwijs.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding komt tegemoet aan de behoeften van de kenniseconomie en de arbeidsmarkt. Doordat er in de chemiesector jaarlijks 2.000 vacatures zijn, mag je gerust spreken van een knelpuntberoep. Dat is goed nieuws voor elke jonge ondernemende geest die werkzekerheid zoekt, gecombineerd met de boeiende uitdaging om de toekomst mee vorm te geven.

De 3e graad TSO Chemie bereidt de leerlingen voor op:

  • een verdere opleiding in het hoger onderwijs, bij voorkeur richtingen met een uitgesproken natuurwetenschappelijk (Chemie, Biochemie, Procestechnieken, Milieuzorg, …) en paramedisch karakter (Farmaceutische en biologische technieken, Klinische chemie, Verpleging, …).
  • Er zijn twee duidelijke beroepsprofielen:
    • operator (procesoperator): in deze functie zal je onder leiding chemische, fysico-chemische en aanverwante processen kunnen opvolgen, zowel op chemisch als op regeltechnisch vlak;
    • labtechnicus (laborant): in deze functie zal je werkzaamheden specifiek voor de chemische sector (bv. staalname, analyse, kwaliteitscontrole,…) uitvoeren.
  • Door het brede karakter van hun vooropleiding kunnen leerlingen ook in andere vakgebieden aansluiten bij hogere studies.

Lessentabellen