Tectura Tuinbouwschool Melle

3de graad Biotechnische Wetenschappen

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

De studierichting Biotechnische wetenschappen is erop gericht leerlingen inzicht te geven in ontwikkelings- en verwerkingsprocessen van levende wezens. Die kennis kunnen ze opdoen in specifieke vakken zoals toegepaste chemie, toegepaste fysica, ecosystemen, uitrusting en technieken i.v.m. bodem, water, bemesting, microscopie, microbiologie, voeding. Ook proefveldtechniek en statistische verwerking van gegevens en biomedische technieken komen aan bod. In algemeen wetenschappelijke vakken (bv. biologie, chemie,…) worden aanvullende inzichten verworven.

 

In deze opleiding zijn de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van experimenten van groot belang; zij worden dan ook doorlopend toegelicht en getraind. In het 2de leerjaar van de 3de graad werken de leerlingen aan een geïntegreerde proef. Die bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin een wetenschappelijk onderwerp wordt behandeld en een aanvullend praktisch deel (opstellen en uitvoeren van proeven en nadien verwerken van de resultaten). In de GIP staat het persoonlijk werk van de leerlingen centraal. Het is een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en begeleid zelfstandig leren. De leerlingen proeven in het laatste leerjaar eveneens van een blokstage van 2 weken in een bedrijf, onderzoekscentrum of labo.

De leerlingen die geslaagd zijn in de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (A-attest) stromen probleemloos door naar de 3e graad van dezelfde studierichting. Wie deze specifieke vooropleiding heeft gemist (en bv. uit het ASO overstapt), is het aanbevolen een technisch-wetenschappelijke basis te hebben. Als dat niet zo is, dan dient de leerling zich snel bij te werken, vooral voor de wetenschappelijke vakken. Daarbij biedt de school concrete hulp.

 

Algemeen

BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

De studierichting Biotechnische wetenschappen is erop gericht leerlingen inzicht te geven in ontwikkelings- en verwerkingsprocessen van levende wezens. Die kennis kunnen ze opdoen in specifieke vakken zoals toegepaste chemie, toegepaste fysica, ecosystemen, uitrusting en technieken i.v.m. bodem, water, bemesting, microscopie, microbiologie, voeding. Ook proefveldtechniek en statistische verwerking van gegevens en biomedische technieken komen aan bod. In algemeen wetenschappelijke vakken (bv. biologie, chemie,…) worden aanvullende inzichten verworven.

 

In deze opleiding zijn de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van experimenten van groot belang; zij worden dan ook doorlopend toegelicht en getraind. In het 2de leerjaar van de 3de graad werken de leerlingen aan een geïntegreerde proef. Die bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin een wetenschappelijk onderwerp wordt behandeld en een aanvullend praktisch deel (opstellen en uitvoeren van proeven en nadien verwerken van de resultaten). In de GIP staat het persoonlijk werk van de leerlingen centraal. Het is een concreet voorbeeld van vakoverschrijdend werken en begeleid zelfstandig leren. De leerlingen proeven in het laatste leerjaar eveneens van een blokstage van 2 weken in een bedrijf, onderzoekscentrum of labo.

Wie kan instappen

De leerlingen die geslaagd zijn in de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (A-attest) stromen probleemloos door naar de 3e graad van dezelfde studierichting. Wie deze specifieke vooropleiding heeft gemist (en bv. uit het ASO overstapt), is het aanbevolen een technisch-wetenschappelijke basis te hebben. Als dat niet zo is, dan dient de leerling zich snel bij te werken, vooral voor de wetenschappelijke vakken. Daarbij biedt de school concrete hulp.

 

Studieverloop

De leerlingen die slagen in het 2e leerjaar van de 3e graad TSO Biotechnische wetenschappen behalen het diploma secundair onderwijs.

Toekomstperspectieven

Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op:

  • enerzijds een functie in het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de productie (land- en tuinbouwsector) en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen, maar ook op een functie in de biotechnologische sector, de milieusector, de voedingssector, de medische sector,…
  • anderzijds een verdere opleiding in het hoger onderwijs: een professioneel gerichte bachelor. De opleidingen bachelor in de agro- en biotechnologie, in de biomedische laboratoriumtechnieken, in de chemie en in de voedings- en dieetkunde sluiten het best aan bij deze opleiding.
  • Door het brede karakter van deze opleiding kunnen leerlingen ook in andere vakgebieden aansluiten bij hogere studies.

Lessentabellen