Tectura Tuinbouwschool Melle

2de graad Plant-, Dier- en Milieutechnieken (dubbele finaliteit)

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

De studierichting Plant-, dier- en milieutechnieken brengt de leerlingen basiscompetenties en –technieken bij die betrekking hebben op alle aspecten van de groene wetenschappen en de natuur. Het is de bedoeling van de brede 2e graad leerlingen vanuit een wetenschappelijke onderbouw te laten proeven van de boeiende wereld van planten, dieren en milieu. Iedere leerling uit de studierichting krijgt praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als milieu. Daarnaast krijgen alle leerlingen de basiskennis m.b.t. de gereedschappen en de machines die ze in de 3 pijlers plant, dier en milieu gebruiken.

Door de pijlers plant, dier en milieu geïntegreerd aan bod te laten komen, krijgen de leerlingen een totaalbeeld van de groene sector. Op die manier zullen ze in staat zijn om later een bewuste keuze te maken voor een gespecialiseerde voortzetting van de studie in de 3e graad.

VOOR ELK WAT WILS

De studie focust op het observeren van en omgaan met allerlei soorten dieren, biologische processen, ecosystemen en maakt wegwijs hoe planten groeien en welke factoren de groei beïnvloeden. De theoretische achtergrond ontbreekt nooit, maar de studie is sterk praktijkgericht.

 

Het totale wekelijkse lesurenpakket van 34 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijk richtingspecifiek gedeelte en ten slotte een keuzemodule (plant of dier). In de gemeenschappelijke clusters krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als milieu. Naargelang hun belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

PROFIEL VAN DE PDMT-LEERLING

De opleiding richt zich tot leerlingen die

 • een uitgesproken brede interesse voor zowel het buitenleven, de natuur, planten als dieren hebben
 • bereid zijn de basistechnieken te verwerven van zowel planten- als dierenverzorging
 • milieubewust zijn en handelen
 • graag leren vanuit het concrete doen en denken
 • een toegepaste lesmethodiek verkiezen boven een eenzijdig theoretische benadering
 • hun definitieve beroeps- of studiekeuze voorlopig nog even willen open houden

 

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad (A-attest).
Ook leerlingen met bv. een B-attest, clausulering voor Doorstroomfinaliteit of voor een welbepaalde studierichting kunnen instappen in deze richting van de tweede graad Dubbele finaliteit.Gemotiveerde jongeren die de 1e graad A-stroom niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden a ansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de drie basisclusters.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

 

Algemeen

PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

De studierichting Plant-, dier- en milieutechnieken brengt de leerlingen basiscompetenties en –technieken bij die betrekking hebben op alle aspecten van de groene wetenschappen en de natuur. Het is de bedoeling van de brede 2e graad leerlingen vanuit een wetenschappelijke onderbouw te laten proeven van de boeiende wereld van planten, dieren en milieu. Iedere leerling uit de studierichting krijgt praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als milieu. Daarnaast krijgen alle leerlingen de basiskennis m.b.t. de gereedschappen en de machines die ze in de 3 pijlers plant, dier en milieu gebruiken.

Door de pijlers plant, dier en milieu geïntegreerd aan bod te laten komen, krijgen de leerlingen een totaalbeeld van de groene sector. Op die manier zullen ze in staat zijn om later een bewuste keuze te maken voor een gespecialiseerde voortzetting van de studie in de 3e graad.

VOOR ELK WAT WILS

De studie focust op het observeren van en omgaan met allerlei soorten dieren, biologische processen, ecosystemen en maakt wegwijs hoe planten groeien en welke factoren de groei beïnvloeden. De theoretische achtergrond ontbreekt nooit, maar de studie is sterk praktijkgericht.

 

Het totale wekelijkse lesurenpakket van 34 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijk richtingspecifiek gedeelte en ten slotte een keuzemodule (plant of dier). In de gemeenschappelijke clusters krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als milieu. Naargelang hun belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

PROFIEL VAN DE PDMT-LEERLING

De opleiding richt zich tot leerlingen die

 • een uitgesproken brede interesse voor zowel het buitenleven, de natuur, planten als dieren hebben
 • bereid zijn de basistechnieken te verwerven van zowel planten- als dierenverzorging
 • milieubewust zijn en handelen
 • graag leren vanuit het concrete doen en denken
 • een toegepaste lesmethodiek verkiezen boven een eenzijdig theoretische benadering
 • hun definitieve beroeps- of studiekeuze voorlopig nog even willen open houden

 

Wie kan instappen

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad (A-attest).
Ook leerlingen met bv. een B-attest, clausulering voor Doorstroomfinaliteit of voor een welbepaalde studierichting kunnen instappen in deze richting van de tweede graad Dubbele finaliteit.Gemotiveerde jongeren die de 1e graad A-stroom niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden a ansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de drie basisclusters.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

 

Studieverloop

Wie slaagt in de 2e graad (Dubbele finaliteit) Plant-, dier- en milieutechnieken kan instappen in de 3e graad. De studierichtingen Agrotechnieken Plant, Natuur- en groentechnieken en Agrotechnieken Dier en Dierenzorgtechnieken sluiten daar het best bij aan.

Toekomstperspectieven

Lessentabellen