Tectura Tuinbouwschool Melle

2de graad Plant, Dier en Milieu (arbeidsmarktgericht)

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

PLANT, DIER EN MILIEU

De 2e graad Plant, dier en milieu bereidt voor op directe tewerkstelling binnen de land- en tuinbouwsector. De leerlingen verwerven hier de noodzakelijke basiskennis en handelingen om in een van de deelsectoren van de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. De nadruk ligt dan ook op de praktijkoefeningen waar leerlingen zich essentiële vaardigheden en werkattitudes eigen maken.

Omdat iedere leerling uit deze studierichting praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als machines krijgt, mag deze opleiding zich terecht ‘breed’ noemen.

Het totale wekelijkse lesurenpakket van 34 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijke cluster en ten slotte een keuzemodule (plant of dier). In de gemeenschappelijke cluster krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als gereedschappen en machines. Naargelang zijn belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

 

PROFIEL VAN DE PDMB-LEERLING

De studierichting Plant, dier en milieu richt zich tot leerlingen die een brede interesse hebben in de hele natuur en het buitenleven. Het is een studie voor doeners, gasten die de handen uit de mouwen willen steken, want een arbeidsmarktgerichte opleiding is overwegend praktijkgericht. Leerlingen krijgen de kans om van alles te proeven, zodat ze later in de 3e graad een gemotiveerde keuze kunnen maken die leidt tot een job in de sector.

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad A- of B-stroom.
Ook leerlingen met bv. een B-attest, met clausulering voor doorstsroomfinaliteit of dubbele finaliteit of voor een welbepaalde studierichting kunnen instappen in deze richting van de tweede graad Arbeidsmarktgericht. Gemotiveerde jongeren die de 1e graad niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de basisclusters plant en dier. Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

Algemeen

PLANT, DIER EN MILIEU

De 2e graad Plant, dier en milieu bereidt voor op directe tewerkstelling binnen de land- en tuinbouwsector. De leerlingen verwerven hier de noodzakelijke basiskennis en handelingen om in een van de deelsectoren van de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. De nadruk ligt dan ook op de praktijkoefeningen waar leerlingen zich essentiële vaardigheden en werkattitudes eigen maken.

Omdat iedere leerling uit deze studierichting praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als machines krijgt, mag deze opleiding zich terecht ‘breed’ noemen.

Het totale wekelijkse lesurenpakket van 34 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijke cluster en ten slotte een keuzemodule (plant of dier). In de gemeenschappelijke cluster krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als gereedschappen en machines. Naargelang zijn belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

 

PROFIEL VAN DE PDMB-LEERLING

De studierichting Plant, dier en milieu richt zich tot leerlingen die een brede interesse hebben in de hele natuur en het buitenleven. Het is een studie voor doeners, gasten die de handen uit de mouwen willen steken, want een arbeidsmarktgerichte opleiding is overwegend praktijkgericht. Leerlingen krijgen de kans om van alles te proeven, zodat ze later in de 3e graad een gemotiveerde keuze kunnen maken die leidt tot een job in de sector.

Wie kan instappen

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad A- of B-stroom.
Ook leerlingen met bv. een B-attest, met clausulering voor doorstsroomfinaliteit of dubbele finaliteit of voor een welbepaalde studierichting kunnen instappen in deze richting van de tweede graad Arbeidsmarktgericht. Gemotiveerde jongeren die de 1e graad niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de basisclusters plant en dier. Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

Studieverloop

Wie slaagt in de 2e graad Plant, dier en milieu kan instappen in de 3e graad Arbeidsmarktgerichte opleidingen Dierenzorg of Groenaanleg en -beheer.

 

Toekomstperspectieven

Lessentabellen