Tectura Tuinbouwschool Melle

2de graad Biotechnologische Wetenschappen (doorstroom)

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

BIOTECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN (BIOW)

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie, waarbij ze vooral aandacht besteden aan de levende materie en haar omgeving. De studierichting Biotechnologische wetenschappen richt zich tot leerlingen die kiezen voor een brede wetenschappelijke vorming. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Biotechnologische wetenschappen richt zich naar theoretisch sterke leerlingen met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector, recyclage, … De leerlingen zijn theoretisch wetenschappelijk sterk maar kunnen deze kennis ook transfereren naar toepassingen. Ze verwerven tevens technische (labo)vaardigheden.

 

 

 

Leerlingen stromen in na het succesvol (A-attest) beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad.
Gemotiveerde jongeren die de 1e graad A-stroom niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor en een basiskennis van de wetenschappen.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

Algemeen

BIOTECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN (BIOW)

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie, waarbij ze vooral aandacht besteden aan de levende materie en haar omgeving. De studierichting Biotechnologische wetenschappen richt zich tot leerlingen die kiezen voor een brede wetenschappelijke vorming. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Biotechnologische wetenschappen richt zich naar theoretisch sterke leerlingen met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector, recyclage, … De leerlingen zijn theoretisch wetenschappelijk sterk maar kunnen deze kennis ook transfereren naar toepassingen. Ze verwerven tevens technische (labo)vaardigheden.

 

 

 

Wie kan instappen

Leerlingen stromen in na het succesvol (A-attest) beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad.
Gemotiveerde jongeren die de 1e graad A-stroom niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor en een basiskennis van de wetenschappen.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

Studieverloop

Wie slaagt in de 2e graad Doorstroom Biotechnologische wetenschappen kan op onze school instappen in het 1e leerjaar van de 3e graad Doorstroom Biotechnologische en chemische wetenschappen (5 BIOW).

Toekomstperspectieven

Lessentabellen