Tectura Tuinbouwschool Melle

1B / Tectura Tuinbouwschool Melle

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

In het eerste jaar krijg je een pakket basisvorming van 27 lesuren. Het gaat om vakken als Nederlands, geschiedenis, wiskunde, lichamelijke opvoeding, enz. De 5 overige lesuren mag je zelf kiezen uit een aantal keuzevakken. Fijn, toch? In het tweede jaar kan je naast de algemene vakken en keuzevakken ook kennismaken met een aantal basisopties. Zo ontdek je welke studiedomeinen uit de tweede graad passen bij jouw talenten en interesses.

We kiezen voor een aanpak die aanleunt bij de vertrouwde werking van de lagere school en waarbij er ingespeeld wordt op de noden van de leerlingen.

Er wordt vakoverschrijdend onderwezen, je werkt aan het lessenpakket op eigen tempo. Aan de hand van instructiemomenten en onder begeleiding van een kernteam stel je een eigen weekplanning op.

Algemeen

In het eerste jaar krijg je een pakket basisvorming van 27 lesuren. Het gaat om vakken als Nederlands, geschiedenis, wiskunde, lichamelijke opvoeding, enz. De 5 overige lesuren mag je zelf kiezen uit een aantal keuzevakken. Fijn, toch? In het tweede jaar kan je naast de algemene vakken en keuzevakken ook kennismaken met een aantal basisopties. Zo ontdek je welke studiedomeinen uit de tweede graad passen bij jouw talenten en interesses.

Wie kan instappen

We kiezen voor een aanpak die aanleunt bij de vertrouwde werking van de lagere school en waarbij er ingespeeld wordt op de noden van de leerlingen.

Er wordt vakoverschrijdend onderwezen, je werkt aan het lessenpakket op eigen tempo. Aan de hand van instructiemomenten en onder begeleiding van een kernteam stel je een eigen weekplanning op.

Studieverloop

Toekomstperspectieven

Lessentabellen