Tectura Tuinbouwschool Melle

1A / Tectura Tuinbouwschool Melle

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Tuinbouwschool Melle.

Je hoeft zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn. De studievakken die in het 1ste leerjaar van de A-stroom aan bod komen, zijn grotendeels dezelfde als in alle andere middenscholen. Ons studieaanbod is breed genoeg om leerlingen met uiteenlopende interesses te boeien. Bij ons wacht je een aantrekkelijk traject met later een keuzemogelijkheid uit de Life & Science studierichtingen biotechnische wetenschappen, chemie, natuur en groen, plant of dier.

Tuinbouwschool Melle: veel méér dan enkel tuinbouw en groen

De basisvorming in het 1e leerjaar van de A-stroom bestaat uit algemene vakken, zoals wiskunde, talen, natuurwetenschappen, enz. Die vakken worden wekelijks gespreid over 27 lesuren. Er wordt ook 1 lesuur gespendeerd aan onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Daarin wordt o.a. via coachingsgesprekken aandacht besteed aan ‘Leren leren’ en ‘Leren kiezen’. Daarnaast bestaat de lessentabel in 1A uit een keuzegedeelte van wekelijks 4 lesuren. Leerlingen kunnen binnen dat keuzegedeelte kiezen uit een aantal keuzepakketten. Elk keuzepakket is een combinatie van twee verschillende modules van telkens twee lesuren. Leerlingen kiezen bij inschrijving 4 verschillende modules en doorlopen per semester 2 van die modules. Tegen het einde van het schooljaar heeft elke leerling bijgevolg 4 modules afgewerkt. Leerlingen leren op die manier hun interessedomein ten gronde kennen en dat zowel voor wat de theorie als de praktijktoepassingen betreft. Dat zorgt ervoor dat leerlingen als ervaringsdeskundigen in staat zijn in te schatten waar hun belangstelling en aanleg ligt.

Algemeen

Je hoeft zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn. De studievakken die in het 1ste leerjaar van de A-stroom aan bod komen, zijn grotendeels dezelfde als in alle andere middenscholen. Ons studieaanbod is breed genoeg om leerlingen met uiteenlopende interesses te boeien. Bij ons wacht je een aantrekkelijk traject met later een keuzemogelijkheid uit de Life & Science studierichtingen biotechnische wetenschappen, chemie, natuur en groen, plant of dier.

Wie kan instappen

Tuinbouwschool Melle: veel méér dan enkel tuinbouw en groen

De basisvorming in het 1e leerjaar van de A-stroom bestaat uit algemene vakken, zoals wiskunde, talen, natuurwetenschappen, enz. Die vakken worden wekelijks gespreid over 27 lesuren. Er wordt ook 1 lesuur gespendeerd aan onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Daarin wordt o.a. via coachingsgesprekken aandacht besteed aan ‘Leren leren’ en ‘Leren kiezen’. Daarnaast bestaat de lessentabel in 1A uit een keuzegedeelte van wekelijks 4 lesuren. Leerlingen kunnen binnen dat keuzegedeelte kiezen uit een aantal keuzepakketten. Elk keuzepakket is een combinatie van twee verschillende modules van telkens twee lesuren. Leerlingen kiezen bij inschrijving 4 verschillende modules en doorlopen per semester 2 van die modules. Tegen het einde van het schooljaar heeft elke leerling bijgevolg 4 modules afgewerkt. Leerlingen leren op die manier hun interessedomein ten gronde kennen en dat zowel voor wat de theorie als de praktijktoepassingen betreft. Dat zorgt ervoor dat leerlingen als ervaringsdeskundigen in staat zijn in te schatten waar hun belangstelling en aanleg ligt.

Studieverloop

Toekomstperspectieven

Lessentabellen