Tectura Gent centrum

5de jaar / Technologische wetenschappen en engineering / Tectura Gent-centrum

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

In vergelijking met de aanverwante oude TSO-studierichtingen is de studierichting Technologische wetenschappen en engineering een zuivere doorstroomrichting. Dit betekent dat er naast het specifiek gedeelte ook een stevig pakket basisvorming aangeboden wordt. Hierdoor is er minder ruimte voor het specifiek gedeelte en ligt de focus op de theoretische benadering van de technische vakken.

Daarenboven is er ook heel wat aandacht voor informatica en programmeertechnieken in functie van het studierichtingsprofiel. Dit onderdeel kan eventueel gecombineerd worden met de eindtermen computationeel denken uit de basisvorming.

In vergelijking met de ‘oude’ pool wiskunde zijn er geen fundamentele verschuivingen. Er wordt hier eveneens meer aandacht besteed aan een hoger abstractieniveau en het deductieve karakter van de wiskunde. Voor deze leerlingen komt ook ‘wiskunde om de wiskunde’ aan bod. Er geldt dus een identiek pakket wiskunde als voor de doorstroomrichtingen met ‘wiskunde’ in de benaming.

In vergelijking met Elektriciteit-Elektronica is er
– een extra onderdeel mechanica, constructieleer en thermodynamica.

In vergelijking met Elektromechanica is er
– een uitgebreider onderdeel programmeren.

In vergelijking met Industriële ICT is er
– een uitgebreider onderdeel programmeren.

In vergelijking met Industriële wetenschappen is er
– keuze tussen PLC, logo of microcontroller
– geen CNC-technieken
– geen verplichting voor hydraulica

In vergelijking met Techniek-wetenschappen is er
– geen onderdeel toegepaste biologie, toegepaste chemie en toegepaste ecologie
– geen toegepaste fysica in de contexten geneeskunde, biologie, sport en telecommunicatie
– wel toegepaste fysica in de context industriële technologie en engineering
– een extra onderdeel mechanica, constructieleer en thermodynamica
– een uitgebreider onderdeel programmeren