Tectura Gent centrum

3e graad / Industriële ICT

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

In de 3de graad van Industriële ICT worden studenten voorbereid op een carrière waarbij ze de link leggen tussen informatica en de industriële sector. Ze leren hoe ze geavanceerde computertechnologieën kunnen inzetten om industriële processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en productieprocessen te automatiseren.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het begrijpen en toepassen van programmeertalen, zoals C++, Java of Python, die veel gebruikt worden in de industriële automatisering. Studenten leren hoe ze software kunnen ontwikkelen en aanpassen om machines en systemen aan te sturen.

Daarnaast besteden ze ook aandacht aan netwerktechnologieën, zoals industriële communicatieprotocollen en netwerkbeheer. Ze leren hoe ze verschillende machines en systemen kunnen verbinden en gegevens kunnen uitwisselen binnen een industriële omgeving. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn hierbij essentieel, aangezien de industriële processen vaak gevoelige informatie en kritieke systemen bevatten.