Tectura Gent centrum

3e graad / Fietsinstallaties

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

De vroegere studierichting ‘Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren’ is door de modernisering SO opgesplitst in twee studierichtingen, nl. ‘Fietsinstallaties’ en ‘Brom- en motorfietsinstallaties’. Dit maakt het mogelijk om specifieker te werken binnen de gekozen context. De vooropleiding voor deze richting is de tweede graad arbeidsmarkt Elektriciteit, maar ook andere leerlingen kunnen nog instappen.

Onze heel ervaren leerkrachten leren je hoe je de verschillende onderdelen controleert en assembleert voor levering. Je controleert een (elektrische) fiets in het kader van een onderhoud, een verkoop of een technische keuring.

Daarnaast identificeer je de oorzaken van mechanische, elektrische en elektronische storingen aan de fiets en zoekt uit hoe je die kunt herstellen. Je schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie om aan zijn verantwoordelijke of de klant over te maken. Je adviseert de klant over de mogelijke opties.

Behalve technische vaardigheden leer je ook om samen te werken met je hiërarchisch verantwoordelijke en  collega’s en de opvolgdocumenten van de interventie in te vullen. Je werkt steeds proper en ruimt de werkzone op en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties.
De algemene vorming geven we voor een groot deel in het vak Nest/PAV. Tijdens die lessen krijgen de leerlingen tegelijk les van twee leerkrachten, met een sterke focus op Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en ICT. Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen om hun weekplanning af te werken en zo te groeien naar zelfstandigheid.

Na je 6de jaar ben je klaar om te werken, maar je kunt er ook voor kiezen om nog een specialisatiejaar te volgen die je extra kansen biedt op de arbeidsmarkt.