Tectura Gent centrum

3e graad / Brom- en motorfietsinstallaties

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

De huidige studierichting ‘Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren’ is door de modernisering SO opgesplitst in twee studierichtingen, nl. ‘Fietsinstallaties’ en ‘Brom- en motorfietsinstallaties’. Dit maakt het mogelijk om specifieker te werken binnen de gekozen context.

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).