Tectura Gent centrum

2e graad / Voertuigtechnieken

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

De studierichting Voertuigtechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Behalve een pakket algemene vorming (Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis …) die je voorbereidt op de derde graad en verdere studies in het voortgezet onderwijs, omvat de richting ook een specifiek gedeelte met focus op de verschillende aspecten van autotechnologie.

Dat specifiek gedeelte bestaat uit een theoretische en wetenschappelijke benadering van technische vakken als elektriciteit, mechanica en elektronica. Ook wetenschappen en wiskunde komen toegepast aan bod. Tegelijk leren leerlingen ook al een heleboel praktische vaardigheden en competenties.

In het vak D3 Tech Lab  leren de leerlingen om zich samen over bepaalde uitdagingen te buigen. Door projectmatig bepaalde problemen te exploreren en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen verwerven ze de nodige onderzoekscompetenties om verder te studeren en zich te ontwikkelen.

Tenslotte ontwerpen en bouwen de leerling van de richting Voertuigtechnieken een eigen elektrische racewagen waar ze zelf mee mogen racen op een circuit.

Na voertuigtechnieken ben je klaar om in de 3de graad Autotechnieken te studeren.