Tectura Gent centrum

2e graad / Elektromechanische technieken

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

De studierichting Elektromechanische Technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit en de opvolger van de TSO-richting Elektromechanica. Behalve een pakket algemene vorming (Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis …) die je voorbereidt op de derde graad en verdere studies in het voortgezet onderwijs, omvat de richting ook een specifiek gedeelte met focus op de verschillende aspecten van elektromechanica.

Dat specifiek gedeelte bestaat uit een theoretische en wetenschappelijke benadering van technische vakken als elektriciteit, mechanica en elektronica. Ook wetenschappen en wiskunde komen toegepast aan bod. Tegelijk leren leerlingen ook al een heleboel praktische vaardigheden en competenties.

In het vak D3 Tech Lab tenslotte leren de leerlingen om zich samen over bepaalde uitdagingen te buigen. Door projectmatig bepaalde problemen te exploreren en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen verwerven ze de nodige onderzoekscompetenties om verder te studeren en zich te ontwikkelen.