Tectura Gent centrum

2B / STEM-technieken

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

2B krijgt op Tectura Gent-centrum de naam 2OK. Niet alleen omdat wij vinden dat onze leerlingen uit 2OK meer dan OK zijn, maar OK staat hier voor Oriëntatieklas.

In het tweede jaar krijg je dan ook een pakket basisvorming van 22 lesuren in combinatie met 10 lesuren waarin we op zoek gaan naar jouw talenten. We zetten hier extra in op de vakken techniek, wiskunde en Nederlands, zodat we elke leerling de juiste oriëntatie kunnen geven in het 2de leerjaar en ook verder in de schoolcarrière.

Ook in het tweede jaar kiezen we voor Nestwerking. Het vak Nest omvat Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie en leren leren. In dit vak spelen we dan ook in op de noden van elke individuele leerling.

We werken over de verschillende vakken heen, waarbij elke leerling op eigen tempo werkt aan het lessenpakket. Aan de hand van instructiemomenten en onder begeleiding van twee leerkrachten werk je jouw eigen weekplanning af.

Als basisoptie biedt Tectura Gent-centrum de mogelijkheid om te kiezen voor STEM-Technieken. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Alles rond wetenschap en techniek dus. De combinatie met techniek maakt dat leerlingen hier al heel praktische kennis en vaardigheden leren.

Binnen deze optie STEM-Technieken kiezen wij voor de contexten Schilderen en Elektriciteit.

  • Schilderen (4u) is een uitstekende voorbereiding om de richting Schilderen te volgen in de 2de graad.
  • Elektriciteit (6u) is een uitstekende voorbereiding om de richting Elektriciteit te volgen in de 2de graad die voorbereidt op de studierichtingen automechanica, elektriciteit, sanitaire installaties, datacommunicatietechnicus, vrachtwagenchauffeur, fietsinstallaties en brom-en motorfietsinstallaties.

Behalve de basisoptie STEM-Technieken laten we leerlingen via projecten, bezoeken en lessen ook kennis maken met andere studiedomeinen zodat ze een doordacht keuze kunnen maken.