Tectura Gent centrum

2A / STEM-technieken

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

Het 2de leerjaar van de 1ste graad biedt een keuze uit verschillende opleidingen, de basisopties. Naast deze basisopties volgen alle leerlingen een basispakket vakken. Dit 2de leerjaar dient als voorbereiding op de overstap naar de 2de graad. Hier kiezen de leerlingen een studierichting die het best aansluit bij hun interesses.

We kiezen voor een aanpak die aanleunt bij de vertrouwde werking van de lagere school en waarbij er ingespeeld wordt op de noden van de leerlingen.

Er wordt vakoverschrijdend onderwezen, je werkt aan het lessenpakket op eigen tempo. Aan de hand van instructiemomenten en onder begeleiding van een kernteam stel je een eigen weekplanning op.