Tectura Gent centrum

1A – STEM

Raadpleeg hier de lessentabellen voor deze richting in Tectura Gent-centrum.

In het eerste jaar krijg je een pakket basisvorming van 27 lesuren. Het gaat om vakken als Nederlands, geschiedenis, wiskunde, lichamelijke opvoeding, enz. In het tweede jaar kan je naast de algemene vakken ook kennismaken met een aantal basisopties. Zo ontdek je welke studiedomeinen uit de tweede graad passen bij jouw talenten en interesses.

Tectura Gent-centrum is een echte STEM-school. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Alles rond wetenschap en techniek dus.
Voor de andere 5 lesuren zet Tectura Gent-centrum in het eerste leerjaar dan ook extra in op wiskunde, Nederlands en techniek. Dat geeft elke leerling de juiste tools en competenties om verder zijn of haar weg te zoeken.