Sport 2de graad

Raadpleeg hier de richtingen in dit domein.

Domein Sport

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all round sporten, dan is de studierichting Sport iets voor jou. Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, balsporten, turnen, zwemmen, urban sports … Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Gecombineerde studiegebieden (Sport en bewegen, Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Onderwijs

Flex-uren

Remediëring of verdieping van vakken van het kerncurriculum: wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen van de sport, Frans en Nederlands

Aanvullend

Meerdere keren per schooljaar worden de lessenroosters doorbroken om te werken aan de eindtermen burgerschap, gezondheidseducatie en cultureel bewustzijn en expressie.

Via coachingsgesprekken worden onder meer de leercompetenties en de onderwijsloopbaan van dichtbij opgevolgd, in kaart gebracht en bijgestuurd waar en wanneer nodig.

Sport 2de graad

Domein Sport

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all round sporten, dan is de studierichting Sport iets voor jou. Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, balsporten, turnen, zwemmen, urban sports … Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Gecombineerde studiegebieden (Sport en bewegen, Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Onderwijs

Flex-uren

Remediëring of verdieping van vakken van het kerncurriculum: wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen van de sport, Frans en Nederlands

Aanvullend

Meerdere keren per schooljaar worden de lessenroosters doorbroken om te werken aan de eindtermen burgerschap, gezondheidseducatie en cultureel bewustzijn en expressie.

Via coachingsgesprekken worden onder meer de leercompetenties en de onderwijsloopbaan van dichtbij opgevolgd, in kaart gebracht en bijgestuurd waar en wanneer nodig.

richtingen

Sport

Dubbele finaliteit
FINALITEIT DOORSTROOM
Geen richtingen voor finaliteit doorstroom
DUBBELE FINALITEIT
Geen richtingen voor dubbele finaliteit
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
Geen richtingen voor finaliteit arbeidsmarkt
TSO
Geen richtingen voor TSO
BSO
Geen richtingen voor BSO
Se-n-se
Geen richtingen in se-n-se
SPECIALISATIEJAAR
Geen richtingen in specialisatiejaren