Thuis- en bejaardenzorg (modulair)

Specialisatiejaar

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Groenkouter

In het modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in een aantal modules.
Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Zoals in alle opleidingen van het BSO ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk. De specialisatie Thuis- en Bejaardenzorg omvat twee modules:

Module: Complexe Zorg in Residentiële situatie (18 weken)
Deze module richt zich op vaardigheden nodig om te werken in complexe zorgsituaties in de residentiële hulpverlening.
De oudere zorgvrager en zijn specifieke kenmerken wordt in al zijn facetten belicht tijdens de lessen en op stage.
Je hebt 12 weken les en je loopt intussen 2 x 3 weken stage in een rust- en verzorgingstehuis.
Op het einde van deze module behaal je het deelcertificaat van Complexe Zorg in Residentiële Situaties.
Module: Complexe Zorg in Thuissituaties (18 weken)
De nadruk ligt in deze module op vaardigheden die je nodig hebt om als professionele zorgverlener de thuiszorg op jou te nemen.
Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier van vaardigheden.
Praktische ervaring zal je opdoen tijdens de stages in diensten voor thuiszorg (2 x 3 weken).
Op het einde van deze module krijg je het deelcertificaat van Complexe Zorg in Thuissituaties.

Na het doorlopen van deze twee modules behaal je het certificaat van
Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige.

Let op:
Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts,aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddelijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

studierichtingen-tectura-middelbaar-onderwijs
Thuis- en bejaardenzorg (modulair)
Specialisatiejaar

Meer info over deze richting in:

TECTURA Groenkouter

In het modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in een aantal modules.
Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Zoals in alle opleidingen van het BSO ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk. De specialisatie Thuis- en Bejaardenzorg omvat twee modules:

Module: Complexe Zorg in Residentiële situatie (18 weken)
Deze module richt zich op vaardigheden nodig om te werken in complexe zorgsituaties in de residentiële hulpverlening.
De oudere zorgvrager en zijn specifieke kenmerken wordt in al zijn facetten belicht tijdens de lessen en op stage.
Je hebt 12 weken les en je loopt intussen 2 x 3 weken stage in een rust- en verzorgingstehuis.
Op het einde van deze module behaal je het deelcertificaat van Complexe Zorg in Residentiële Situaties.
Module: Complexe Zorg in Thuissituaties (18 weken)
De nadruk ligt in deze module op vaardigheden die je nodig hebt om als professionele zorgverlener de thuiszorg op jou te nemen.
Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier van vaardigheden.
Praktische ervaring zal je opdoen tijdens de stages in diensten voor thuiszorg (2 x 3 weken).
Op het einde van deze module krijg je het deelcertificaat van Complexe Zorg in Thuissituaties.

Na het doorlopen van deze twee modules behaal je het certificaat van
Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige.

Let op:
Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts,aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddelijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

studierichtingen-tectura-middelbaar-onderwijs

Contacteer ons

Delen: