Sportbegeleiding

Dubbele finaliteit

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Merelbeke

Visie op de studierichting

De studierichting Sportbegeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar beweging, sport en gezondheid centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit verschillende bewegings- en sportactiviteiten en ondersteunende toegepaste wetenschappen. Daarnaast leren ze verschillende didactische en methodische principes hanteren die ze nodig hebben om leiding te kunnen nemen over een groep.

Leerlingen voeren daarom verschillende bewegings- en sportactiviteiten uit vanuit een breed bewegings- en sportaanbod.

Sportbegeleiding wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Sportbegeleiding:

– is nieuwsgierig naar vraagstukken rond beweging en sport in relatie tot de mens en de mens in de samenleving;
– is geïnteresseerd in de ontwikkeling en optimalisatie van het eigen bewegingsprofiel (KLUSCE);
– is bereid om de eigen technische en tactische bewegingsspecifieke competenties vanuit een breed aanbod aan bewegings- en sportactiviteiten te optimaliseren en dit binnen het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein; evenals vanuit arbeidsgerichte bewegingscontexten zoals ‘urban sports’;
– is bereid om relaties te leggen tussen bewegings- en sportactiviteiten en gezondheid enerzijds en ondersteunende wetenschappen anderzijds;
– wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving;
– is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun beweging- en sportbeleving.

Sportbegeleiding
Dubbele finaliteit

Meer info over deze richting in:

TECTURA Merelbeke

Visie op de studierichting

De studierichting Sportbegeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar beweging, sport en gezondheid centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit verschillende bewegings- en sportactiviteiten en ondersteunende toegepaste wetenschappen. Daarnaast leren ze verschillende didactische en methodische principes hanteren die ze nodig hebben om leiding te kunnen nemen over een groep.

Leerlingen voeren daarom verschillende bewegings- en sportactiviteiten uit vanuit een breed bewegings- en sportaanbod.

Sportbegeleiding wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Contacteer ons

Delen: