Sport

Dubbele finaliteit

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Merelbeke

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all round sporten, dan is de studierichting Sport iets voor jou. Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, balsporten, turnen, zwemmen, urban sports … Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Visie op de studierichting

In deze studierichting leren jongeren begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Ze bestuderen deze rollen grondig en kunnen zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Leerlingenprofiel

Leerlingen in deze studierichting ontwikkelen een breed bewegingsprofiel (KLUSCE). Dit betekent dat ze uitblinken in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines. Sportbegeleiders zijn vaardig zowel op technisch als tactisch niveau. Zij zijn ook gemotiveerd en bekwaam om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in hun begeleiding en ondersteuning te integreren.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Gecombineerde studiegebieden (Sport en bewegen, Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Onderwijs

Flex-uren

Remediëring of verdieping van vakken van het kerncurriculum: wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen van de sport, Frans en Nederlands

Aanvullend

Meerdere keren per schooljaar worden de lessenroosters doorbroken om te werken aan de eindtermen burgerschap, gezondheidseducatie en cultureel bewustzijn en expressie.

Via coachingsgesprekken worden onder meer de leercompetenties en de onderwijsloopbaan van dichtbij opgevolgd, in kaart gebracht en bijgestuurd waar en wanneer nodig.

Sport
Dubbele finaliteit

Meer info over deze richting in:

TECTURA Merelbeke

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all round sporten, dan is de studierichting Sport iets voor jou. Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, balsporten, turnen, zwemmen, urban sports … Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Visie op de studierichting

In deze studierichting leren jongeren begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Ze bestuderen deze rollen grondig en kunnen zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Leerlingenprofiel

Leerlingen in deze studierichting ontwikkelen een breed bewegingsprofiel (KLUSCE). Dit betekent dat ze uitblinken in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines. Sportbegeleiders zijn vaardig zowel op technisch als tactisch niveau. Zij zijn ook gemotiveerd en bekwaam om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in hun begeleiding en ondersteuning te integreren.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Gecombineerde studiegebieden (Sport en bewegen, Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Onderwijs

Flex-uren

Remediëring of verdieping van vakken van het kerncurriculum: wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen van de sport, Frans en Nederlands

Aanvullend

Meerdere keren per schooljaar worden de lessenroosters doorbroken om te werken aan de eindtermen burgerschap, gezondheidseducatie en cultureel bewustzijn en expressie.

Via coachingsgesprekken worden onder meer de leercompetenties en de onderwijsloopbaan van dichtbij opgevolgd, in kaart gebracht en bijgestuurd waar en wanneer nodig.

Contacteer ons

Delen: