Sociale en technische wetenschappen

TSO

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Merelbeke

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Sociale en technische wetenschappen.

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.
Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.
Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.
De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop.
De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.
Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan.
Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

In Sociale Wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal.
Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie…
Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie…).
In Sociale Natuurwetenschappen leer je o.a.:
– het schema ‘mens-gedrag en beïnvloedende factoren’ (interne en externe) verduidelijken;
– onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt;
– de samenhang van elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen;
– de factoren die het gedrag beïnvloeden in kaart te brengen;
– hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving;
– zijn eigen mogelijkheden verkennen.
In Natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). In natuurwetenschappen komen volgende thema’s aan bod:
– stofwisseling (de cel en weefsel, stofwisseling tussen cellen en milieu);
– koolstofchemie (bindingsmogelijkheden, molecuulstructuur, stofklassen, isomeren …);
– elektrodynamica (elektrische stroom, geleiders en isolators, spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen …);
– biochemie (voedingsmiddelen, fotosynthese, opbouw- en afbraakreacties, aminozuren, structuur van eiwitten, vitamines …);
– elektromagnetisme (magnetische krachten, magnetisch veld, magnetiseerbare en niet-magnetiseerbare stoffen, veldlijnenspectra …);
– homeostase en afweer (hematocrietwaarde, bloeddrukregeling, bloedsuikerspiegel, resussysteem, immuniteit …);
– voortplanting en erfelijkheidsleer (celdeling, voortplanting bij de mens, mendelwetten …);
– evolutieleer (evolutietheorieën, biologische evolutie van de mens …);
– mechanica (rust en beweging, snelheid, versnelling, actie en reactie, energie …);
– geluid en licht (trillingen, golven, spectrum …);
– kernfysica (kernsplijting, kernfusie, isotopen …).

In laboratoriumproeven worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht.
Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Let op: Voor de studierichtingen waarin leerlingen met voeding in aanraking komen moeten de leerlingen medisch geschikt zijn bevonden.

Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip plaats vindt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken. Deze verklaring geldt voor de ganse duur van de secundaire studies, tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.

Voor STW geldt deze verplichting normalerwijze niet, maar het hangt af van de school. Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB!

kinderbegeleider-studierichting-tectura-Groenkouter
Sociale en technische wetenschappen
TSO

Meer info over deze richting in:

TECTURA Merelbeke

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Sociale en technische wetenschappen.

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.
Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.
Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.
De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop.
De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.
Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan.
Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

In Sociale Wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal.
Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie…
Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie…).
In Sociale Natuurwetenschappen leer je o.a.:
– het schema ‘mens-gedrag en beïnvloedende factoren’ (interne en externe) verduidelijken;
– onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt;
– de samenhang van elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen;
– de factoren die het gedrag beïnvloeden in kaart te brengen;
– hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving;
– zijn eigen mogelijkheden verkennen.
In Natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). In natuurwetenschappen komen volgende thema’s aan bod:
– stofwisseling (de cel en weefsel, stofwisseling tussen cellen en milieu);
– koolstofchemie (bindingsmogelijkheden, molecuulstructuur, stofklassen, isomeren …);
– elektrodynamica (elektrische stroom, geleiders en isolators, spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen …);
– biochemie (voedingsmiddelen, fotosynthese, opbouw- en afbraakreacties, aminozuren, structuur van eiwitten, vitamines …);
– elektromagnetisme (magnetische krachten, magnetisch veld, magnetiseerbare en niet-magnetiseerbare stoffen, veldlijnenspectra …);
– homeostase en afweer (hematocrietwaarde, bloeddrukregeling, bloedsuikerspiegel, resussysteem, immuniteit …);
– voortplanting en erfelijkheidsleer (celdeling, voortplanting bij de mens, mendelwetten …);
– evolutieleer (evolutietheorieën, biologische evolutie van de mens …);
– mechanica (rust en beweging, snelheid, versnelling, actie en reactie, energie …);
– geluid en licht (trillingen, golven, spectrum …);
– kernfysica (kernsplijting, kernfusie, isotopen …).

In laboratoriumproeven worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht.
Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Let op: Voor de studierichtingen waarin leerlingen met voeding in aanraking komen moeten de leerlingen medisch geschikt zijn bevonden.

Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip plaats vindt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken. Deze verklaring geldt voor de ganse duur van de secundaire studies, tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.

Voor STW geldt deze verplichting normalerwijze niet, maar het hangt af van de school. Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB!

kinderbegeleider-studierichting-tectura-Groenkouter

Contacteer ons

Delen: