Planttechnische wetenschappen

TSO

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Biotechnische wetenschappen of Plant-, dier- en milieutechnieken.
Andere vooropleidingen zijn individueel te bekijken.

Planttechnische wetenschappen is een studierichting die gekozen wordt door leerlingen met een interesse voor de praktijk van de tuinbouw waarbij het telen en verzorgen van planten de hoofdzaak is.
Je verwerft de basisvaardigheden om zelfstandig een tuinbouwbedrijf te runnen of voor een tewerkstelling in de polyvalente tuinbouwsector: bedrijven, veilingen, proefbedrijven, openbare groensector.
Deze studierichting is eerder gericht op tewerkstelling dan op doorstromen naar het hoger onderwijs.
Ze richt zich tot leerlingen die willen werken in de tuinbouwsector.
Het kan gaan om tuinen, fruit, groenten, bloemen of bomen.
Je bent geïnteresseerd in binnen en buiten werken zoals het kweken, verzorgen en verkopen van planten.
Als je instapt vanuit een ander studiegebied heb je een voldoende basis nodig voor toegepaste wetenschappen (biologie en chemie).

Je leert aan de hand van plannen tuinen, parken en andere groene ruimten zoals gazons, borders en plantsoenen aanleggen en onderhouden (snoeien, beschermen…).
Ook de aanleg van verhardingen, rioleringen, vijvers en andere infrastructuurwerken komt aan bod.
Het telen en verzorgen in open lucht en/of onder glas van bloemen, sierplanten en -bomen, groenten en fruitbomen komen aan bod.
Je leert de principes van groei en vermeerdering, een teeltplanning opstellen en controleren.
Je leert wat planten nodig hebben om te groeien, wat de invloed is van bodem, klimaat en bemesting.
Je verwerft kennis over ziektes en gebreken, hoe ze herkennen, voorkomen en enkele basisbehandelingen.
Je leert ze verwerken tot een verkoopsklaar product.

Je leert sierstukken maken met bloemen en planten.
Je leert werken met tuinbouwmachines en tuinbouwinstallaties controleren in functie van klimaat- en/of teelteisen.
Ook het onderhoud en kleine herstellingen komen aan bod.
Je leert een tuinbouwbedrijf organiseren en op een economisch verantwoorde manier leiden.
Je houdt hierbij rekening met milieu, kwaliteit, en wetgeving.
Je leert plannen, coördineren en controleren.
Je maakt kennis met boekhouding, investeren, kostprijs berekenen.

tuinaanleg-tuinonderhoud-school-tectura-Melle
Planttechnische wetenschappen
TSO

Meer info over deze richting in:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Biotechnische wetenschappen of Plant-, dier- en milieutechnieken.
Andere vooropleidingen zijn individueel te bekijken.

Planttechnische wetenschappen is een studierichting die gekozen wordt door leerlingen met een interesse voor de praktijk van de tuinbouw waarbij het telen en verzorgen van planten de hoofdzaak is.
Je verwerft de basisvaardigheden om zelfstandig een tuinbouwbedrijf te runnen of voor een tewerkstelling in de polyvalente tuinbouwsector: bedrijven, veilingen, proefbedrijven, openbare groensector.
Deze studierichting is eerder gericht op tewerkstelling dan op doorstromen naar het hoger onderwijs.
Ze richt zich tot leerlingen die willen werken in de tuinbouwsector.
Het kan gaan om tuinen, fruit, groenten, bloemen of bomen.
Je bent geïnteresseerd in binnen en buiten werken zoals het kweken, verzorgen en verkopen van planten.
Als je instapt vanuit een ander studiegebied heb je een voldoende basis nodig voor toegepaste wetenschappen (biologie en chemie).

Je leert aan de hand van plannen tuinen, parken en andere groene ruimten zoals gazons, borders en plantsoenen aanleggen en onderhouden (snoeien, beschermen…).
Ook de aanleg van verhardingen, rioleringen, vijvers en andere infrastructuurwerken komt aan bod.
Het telen en verzorgen in open lucht en/of onder glas van bloemen, sierplanten en -bomen, groenten en fruitbomen komen aan bod.
Je leert de principes van groei en vermeerdering, een teeltplanning opstellen en controleren.
Je leert wat planten nodig hebben om te groeien, wat de invloed is van bodem, klimaat en bemesting.
Je verwerft kennis over ziektes en gebreken, hoe ze herkennen, voorkomen en enkele basisbehandelingen.
Je leert ze verwerken tot een verkoopsklaar product.

Je leert sierstukken maken met bloemen en planten.
Je leert werken met tuinbouwmachines en tuinbouwinstallaties controleren in functie van klimaat- en/of teelteisen.
Ook het onderhoud en kleine herstellingen komen aan bod.
Je leert een tuinbouwbedrijf organiseren en op een economisch verantwoorde manier leiden.
Je houdt hierbij rekening met milieu, kwaliteit, en wetgeving.
Je leert plannen, coördineren en controleren.
Je maakt kennis met boekhouding, investeren, kostprijs berekenen.

tuinaanleg-tuinonderhoud-school-tectura-Melle

Contacteer ons

Delen: