Plant en milieu duaal

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Visie op de studierichting

De studierichting Plant en milieu is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij land- en tuinbouwteelten (minimaal 2 verschillende contexten) en het uitvoeren van gemechaniseerd werk met het oog op productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, duurzaamheid …).

Plant en milieu wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Plant en milieu:
– is gefascineerd door planten, teelten en hun groeiproces;
– houdt van de natuur, de seizoenen en het werken binnen een tuinbouwcontext;
– is trots op de geoogste gewassen en verzorgt deze dan ook op de gepaste manier;
– werkt graag met machines, gaat hier veilig mee om en draagt hier zorg voor;
– is bereid in verschillende weersomstandigheden buiten te werken.

Plant en milieu duaal
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Meer info over deze richting in:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Visie op de studierichting

De studierichting Plant en milieu is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij land- en tuinbouwteelten (minimaal 2 verschillende contexten) en het uitvoeren van gemechaniseerd werk met het oog op productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, duurzaamheid …).

Plant en milieu wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Contacteer ons

Delen: