Personenzorg (modulair)

BSO

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Groenkouter

In het modulair beroepsonderwijs wordt een opleiding opgedeeld in een aantal modules.
Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld.
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Naast een pakket algemene vorming (project algemene vakken, godsdienst, Frans en lichamelijke opvoeding) wordt de beroepsgerichte vorming in modules aangeboden.
Zoals in alle opleidingen van het bso ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk.

Modulair beroepsonderwijs wordt georganiseerd vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs. Het gaat om de modules:
– basis huishouding,
– basis communicatie,
– basis gezondheid.
Je behaalt het getuigschrift van de tweede graad bso Verzorging-voeding

Verzorgende (overeenstemmend met de derde graad bso)
Na het succesvol doorlopen van de module Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen (18 weken) krijg je het certificaat Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen waarmee je op de arbeidsmarkt aan de slag kan.
Na het succesvol doorlopen van de module Initiatie zorg (18 weken) krijg je een deelcertificaat waarmee je kan starten in de modules Zorg voor ouderen en Zorg voor kinderen.
Na het succesvol doorlopen van de module Zorg voor kinderen (18 weken) krijg je een deelcertificaat.
Ook als je de module Zorg voor ouderen (18 weken) met succes afrondt, krijg je zo’n deelcertificaat. Als je alle modules succesvol doorlopen hebt, krijg je het certificaat Verzorgende.

Nadien kan je je specialiseren in het werken met kinderen door de modules Begeleiding van het jonge kind (18 weken) en Begeleiding van het schoolgaande kind (18 weken) te volgen.
Slaag je in deze twee modules dan behaal je het certificaat van Begeleider in de Kinderopvang en tevens het diploma van secundair onderwijs.
Heb je meer interesse voor het werken met bejaarden, dan kan je kiezen voor de modules Thuiszorg (18 weken) en Ouderen in complexe zorgsituaties (18 weken). Slaag je in deze twee modules, dan behaal je het certificaat van Zorgkundige en tevens het diploma van secundair onderwijs.
Je kan uiteraard ook de opleiding tot verpleegkundige in het hoger beroepsonderwijs (HBO) volgen.

Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar 1 keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddelijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

studierichtingen-tectura-middelbaar-onderwijs
Personenzorg (modulair)
BSO

Meer info over deze richting in:

TECTURA Groenkouter

In het modulair beroepsonderwijs wordt een opleiding opgedeeld in een aantal modules.
Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld.
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Naast een pakket algemene vorming (project algemene vakken, godsdienst, Frans en lichamelijke opvoeding) wordt de beroepsgerichte vorming in modules aangeboden.
Zoals in alle opleidingen van het bso ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk.

Modulair beroepsonderwijs wordt georganiseerd vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs. Het gaat om de modules:
– basis huishouding,
– basis communicatie,
– basis gezondheid.
Je behaalt het getuigschrift van de tweede graad bso Verzorging-voeding

Verzorgende (overeenstemmend met de derde graad bso)
Na het succesvol doorlopen van de module Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen (18 weken) krijg je het certificaat Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen waarmee je op de arbeidsmarkt aan de slag kan.
Na het succesvol doorlopen van de module Initiatie zorg (18 weken) krijg je een deelcertificaat waarmee je kan starten in de modules Zorg voor ouderen en Zorg voor kinderen.
Na het succesvol doorlopen van de module Zorg voor kinderen (18 weken) krijg je een deelcertificaat.
Ook als je de module Zorg voor ouderen (18 weken) met succes afrondt, krijg je zo’n deelcertificaat. Als je alle modules succesvol doorlopen hebt, krijg je het certificaat Verzorgende.

Nadien kan je je specialiseren in het werken met kinderen door de modules Begeleiding van het jonge kind (18 weken) en Begeleiding van het schoolgaande kind (18 weken) te volgen.
Slaag je in deze twee modules dan behaal je het certificaat van Begeleider in de Kinderopvang en tevens het diploma van secundair onderwijs.
Heb je meer interesse voor het werken met bejaarden, dan kan je kiezen voor de modules Thuiszorg (18 weken) en Ouderen in complexe zorgsituaties (18 weken). Slaag je in deze twee modules, dan behaal je het certificaat van Zorgkundige en tevens het diploma van secundair onderwijs.
Je kan uiteraard ook de opleiding tot verpleegkundige in het hoger beroepsonderwijs (HBO) volgen.

Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar 1 keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddelijk uitgereikt te worden.

Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

studierichtingen-tectura-middelbaar-onderwijs

Contacteer ons

Delen: